Optimizacija procesov in nadzor kakovosti: Podaljšanje življenjske dobe orodja v povezavi z vpenjalno tehniko

Tresljaji pri strojni obdelavi niso dobrodošli! Zakaj?

Ker poškodujejo površine obdelovanca in jih v najslabšem primeru celo naredijo neuporabne.In ker delno močno skrajšujejo življenjsko dobo orodij. Dileme se je mogoče rešiti na več načinov, med drugim z elastomerno ublaženimi5-osnimi vpenjali, kot je primež X5G-Z podjetja CERATIZIT. V kombinaciji z novo glavo Chuck-HDC za težko strojno obdelavo in trenutnimi rezkalniki SilverLine mora vpenjalo X5G-Z dokazati, ali njegove lastnosti blaženja tresljajev dejansko zagotavljajo doseganje boljših površin.S sistemom ToolScopese s senzorjem, vgrajenim v vreteno, nadzirajo stanje orodja na rezilu in tresljaji, ki se pojavljajo, tudi trajno med procesom.

Tukaj si lahko ogledate tudi odličen prispevek za digitalno strojno obdelavo (DiMaP) o »optimizaciji procesov in nadzoru kakovosti – podaljšanje življenjske dobe orodja z optimizirano tehnologijo vpenjanja«:

Predstavitev naših primerov uporabe

Da bi prikazali način delovanja 5-osnega primeža z blaženjem vibracij in njegov vpliv na kakovost površine obdelovanca, sta v preizkus vključena dva primeža. Osnovne zahteve za ta preizkus so za oba primeža enake:

Z isto adaptersko ploščo sta bila nameščena na mehanski vpenjalni sistem z ničelno točko v 5-osnem rezkalnem centru monoBLOCK DMU 75 podjetja DMG MORI. Tudi vpenjalo za orodja in rezkalno orodje sta bila enaka, pri čemer se je pri vsakem rezkanju uporabilo novo orodje.

5-osni primež konkurenčnega podjetja je z dvema vijakoma pritrjen s 100 Nm. Obdelovanec iz 1.2379 se nato prek prijemalnih čeljusti vpne s 40 kN. Za X5G-Z je treba priviti zgolj en vijak s 140 Nm. Obdelovanec je vpet s prijemalnimi čeljustmi in s 40 kN vpenjalne sile.Stebelni rezkar iz posodobljene serije SilverLine s premerom 10 mm je vpet z glavo HDC, HSK-63.

Parametri strojne obdelavo so enaki za obe preizkusni nastavitvi:

vc 155 m/min
fz 0,1 mm/zob
ap 20 mm
ae 2 mm

→ Tresljaji se zaznajo z ločeno nameščenim senzorjem na vretenu, ki je običajno odgovoren za nadzor trkov.

→ Nad in pod rdečo črto za prikaz tresljajev so vidni zeleni pasovi dovoljenih odstopanj.

→ Če bi se rdeča črta dotaknila ene od dveh zelenih črt, bi sistem ToolScopesprožil takojšnjo zaustavitev.

→ Črna črta označuje najvišjo vrednost. Če se je dotaknete, se samodejno sproži reakcija stroja.

→ Najvišja vrednost zagotavlja dodatno varnost, da bi lahko zagotovili zanesljiv nadzor procesov.

→ Pri poskusu strojne obdelave s primežem X5G-Z so vidni enakomerni tresljaji, ki so glede na svojo jakost zanemarljivi. To pomeni, da postopek poteka zelo dobro in da primež z blaženjem z elastomeri dobro deluje.

Različne kakovosti površine so vidne s prostim očesom, meritve hrapavosti pa potrjujejo vtis: Vrednosti, dosežene s primežem X5G-Z, so skoraj dvakrat boljše kot pri konkurenčnem primežu, kar uporabniku zagotavlja veliko prednost glede kakovosti. Poleg tega so orodja prijaznejša za uporabo in jih odlikuje daljša življenjska doba. Ti dejavniki so izredno pomembni za procesno varno obdelavo in vplivajo na celoten rezultat.

Prednosti primeža X5G-Z
 • Kakovost površine
 • Natančnost
 • Življenjska doba orodja
 • Več manevrskega prostora pri obsegu strojne obdelave/hitrosti podajanja/številu vrtljajev
 1. Hitra nastavitev območja vpenjanja
  130-milimetrski osnovni vpenjalni hod brez predelave
 2. V celoti oklopljeno, mehansko vreteno
  Preprosto podaljšljivo do območja vpenjanja 690 mm
 3. Optimizirano proti tresljajem
  Vgrajeno, notranje elastomerno blaženje
 4. Možni sta 5- in 6-stranska obdelava
  ▲ Integriran vlek navzdol
  ▲ Brez pretoka sile prek nosilnih površin

Povzetek: Zmanjšanje tresljajev pri procesu strojne obdelave ima izjemne prednosti

Površine na obdelovancu so kakovostnejše, uporabljeno orodje ima daljšo življenjsko dobo. To je med drugim mogoče doseči z izpopolnjenim vpenjalnim sistemom, kot je 5-osni primež X5G-Z z elastomernim blaženjem. Optimalne rezultate je mogoče doseči, če so vsi sestavni deli med seboj idealno usklajeni – od orodja do vpenjalne stročnice in primeža. Če je hkrati vgrajen sistem za nadzor procesov, kot je sistem ToolScope, ki stalno meri ustrezne parametre, skoraj nič ne more spodleteti. Preden se orodje ali obdelovanec poškoduje, sistem ToolScope sproži zasilno zavoro in izklopi stroj.