Yüzey kalitesi

Orta kaba değeri Ra (DIN 4768)
toplam ölçüm kesiti lm içindeki tüm pürüzlülük profili R miktarlarının aritmetik ortalamasıdır.

Ortalama pürüz derinlik değeri Rz (DIN 4768)
ardışık beş ayrı le ölçüm kesitinin münferit pürüz derinliklerinden elde edilen ortalama değerdir.

Münferit pürüzlülük derinlik Z1 ... Z5
ayrı bir le ölçüm kesiti içindeki R pürüzlülük profilinin en yüksek ve en düşük noktası arasındaki dikey mesafedir.

Azami pürüz derinlik Rt (DIN 4768/1)
DIN 4768 Yaprak 1'e göre filtrelenmiş bir profilin ölçüm kesiti (referans bölümü) içindeki yükselti çizgisi ile çöküntü çizgisi arasındaki mesafedir.

Üretim yöntemlerine göre yüzey kaliteleri

ISO 1302'e göre
yüzey işaretlemeleri
yeni 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
ISO 3141'e göre
yüzey işaretlemeleri
şimdiye dek ▼▼▼▼   ▼▼▼ ▼▼
Pürüzlülük tanım sayıları   N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Aritmetik orta kaba değeri Ra [μm] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Kaba derinlik Rz [μm] 0,25 0,63 1 1,6 2,5 4-6,3 10 16-25 40 63 100 160
Boyuna tornalama, alın tornalama          
Silindirik uzunlamasına taşlama
Yuvarlak alın taşlama
             

⬜ = Pürüzlülük (özel yöntemler kullanılarak elde edilebilir)

= Pürüzlülük (normal atölye çalışmasıyla elde edilebilir)

⬛ = Pürüzlülük (kaba işleme ile elde edilebilir)