İçindekiler

WTX – Hızlı matkap rayba

3 etkili kesici ağzı bulunan matkap raybamız

Tek bir işlemle H7 toleranslı, kılavuz çekme, delme ve raybalama mı? Bu tam olarak WTX Feed BR delme raybası ile olanaklı. Bu şaşırtıcı geliştirmeyle, talaşlı işleme pazarının üstümüze koyduğu merkezî gerekliliklere tekrar tepki veriyoruz: Bunu da, müşterilerimizin üretim süreçlerini sürekli rasyonalize etmek ve iyileştirmek için yeni malzemeler ve işleme yöntemleri göz önünde bulundurarak yapmaktayız.

Son derece verimli talaşlı imalat takımlarının geliştirilmesinde onlarca yıllık deneyimimiz sayesinde, bugüne kadar bu formda benzersiz olan bir yekpare karbür delme raybası ortaya çıkmıştır. Üç etkin kesici ağız, çalışma prosesini önemli ölçüde kısaltır ve azami doğruluk ve yüzey kalitesi sağlar.

Matkap raybasının özellikleri

 • Deliğin iyileştirilmiş yuvarlaklığı ve arttırılmış silindirikliği
 • Açılan deliklerde belirgin şekilde daha dar tolerans alanı
 • Üç etkin kesici ağız sayesinde daha yüksek kesme verileri
 • Geliştirilmiş merkezleme ve konumlandırma özellikleri
 • Çok amaçlı kullanılabilen delik raybası
 • Çelik ve döküm malzemeleri işlemede uzman
 • Düşük kesme kuvvetleri
 • İyi yüzey kalitesi elde edilebilir

DPX14S – Dragonskin kaplama:

+ TiAlN nano tabakalı kaplama
+ Sürtünme katsayısı (çeliğe karşı, kuruyken) = 0,35
+ Azami uygulama sıcaklığı: 1000°C

 • 3 etkin kesici ağız silindirikliğini artırır ve deliklerin yuvarlaklığını iyileştirir
 • Kendini kanıtlanmış Dragonskin kaplama sayesinde çok yüksek aşınmaya dayanıklılık
 • Çok amaçlı kullanılabilir ve yeni kesici ağız geometrisi sayesinde de daha küçük kesme kuvvetleri uygulanabilir

42CRMOS4 için delme testi - ölçülen takım çapından çap sapması

Takım çapı: DC = 8,00 mm (8H7 delme)

*Delik

vc m/dak: 55
fz (mm/diş): 0,07

vc m/dak: 55
fz (mm/diş): 0,09

vc m/dak: 75
fz (mm/diş): 0,07

vc m/dak: 100
fz (mm/diş): 0,07

gri = çift kesici ağızlı matkap rayba
kırmızı = 6 kılavuz pahlı üç kesici ağızlı matkap raybası

0,013 mm daha düşük Ø sapması