TEAM CUTTING TOOLS

Пълен контрол на процеса с ToolScope

Дигитален контрол за Вашето производство

Вашите процеси под надежден контрол

CERATIZIT определя насоките за дигиталното бъдеще в областта на рязането чрез стружкоотнемане. Централно място в тази връзка заема системата за контрол и регулиране ToolScope. Системата регистрира постоянно сигнали от машината, които възникват по време на процеса на производство. Тези данни се визуализират и се използват за контрол и регулиране на машината.

 • Параметрите на процеса се регистрират, представят и анализират от ToolScope
 • Отклоненията се разпознават в реално време
 • Чрез ToolScope можете да се намесвате автоматизирано във Вашите производствени процеси
 • Състоянието на машините се контролира за поддържане в изправно състояние 
 • При сблъсък се задейства аварийно спиране („въздушната възглавница“ на машината)
 • Може да се избегне претоварване на инструмента и на металорежещата машина
 • Анализ на жизнения цикъл на инструмента
  (регистрират се данни относно използването на инструмента) 
 • Анализ на полезното машинно време
  (анализ на престоя на машината и съответните причини за това)
 • 100%-ов контрол на изделието: критичните за процеса параметри се документират 
  (гарантиране на стандартите за качество)

Контрол на процеса

TS-PM: Мониторинг на производствения процес

ToolScope учи автоматично оптималното протичане на процеса и реагира след това на всяко отклонение в обработката.

 • Разпознава счупвания на изделието
 • Намалява последващи щети по инструмента, изделието и машината
 • Бързо и лесно адаптиране към производствените процеси
 • Позволява производство без участието на човек чрез 100%-ов контрол на заготовките

TS-WEAR:
Разпознаване на износване

ToolScope регистрира износените инструменти чрез средната сила на обработка. По този начин може да се използва напълно резервния ресурс на инструмента.

 • Намалява разходите за инструменти / счупванията на инструменти
 • Повишава експлоатационната годност на машината
 • Оптимизира използването на инструмента

TS-AFC: Адаптивно регулиране на подаването

Регулирането на подаването ускорява процеса, където това е възможно без опасност и същевременно защитава инструмента чрез улавяне на върховите натоварвания.

 • Намалява оперативното време и защитава от претоварване
 • Увеличава жизнения цикъл на инструмента
 • Повишава експлоатационната годност на машината

Защита на машините

CD: Контрол на сблъсък

Контролът на сблъсък разпознава сблъсъци при бърз ход чрез сензор за ускорение. В рамките на по-малко от 1 ms се задейства аварийно спиране и по този начин се предотвратяват по-големи щети.

 • Намаляват се разходите за ремонт
 • Съкращават се времената за престой на машината
 • Документиране на сблъсъците

TS-CM: Контрол на състоянието

Тук се записва т.н. „пръстов отпечатък“ на машината. По този начин могат да се представят линиите на трендовете в състоянието на машината. Проследяването на динамиката на тренда улеснява предприемането на необходимите мерки за поддържане в изправност.

 • Разпознава своевременно повреди по лагерите на осите и шпинделите
 • Оказва помощ при планирането на мерките за поддържане в изправно състояние и търсенето на грешки

Документиране и дигитализация

TS-TCLog: Журнал за регистриране на смяната на инструмент

Регистрира използването на инструмента чрез броячи за издръжливостта на инструмента, изразена в брой изделия, и брояч за времената на престой, за намаляване на административните разходи. Анализът на отклоненията на времената на престой на инструмента покрива възможностите за оптимизация.

TS-MDA: Анализ на машинните данни

Регистрира експлоатационните данни на машината и ги запаметява за по-нататъшен анализ. Експлоатационни данни например са времената и причините за престой на машината. Анализът на тези данни позволява голямо повишаване на производителността.

TS-QRep: Документация по качеството

Контрол и документиране в реално време като атестат за качество при критични процеси. Поддържат се и специални стандарти за контрол във въздухоплаването „GEP11TF12“ и „MTV548-4“ за обезпечаване на високия стандарт за качество.

TS-Connect: Мрежови функции

Свързването на ToolScope към фирмената мрежа позволява автоматичен трансфер на данни към сървър или мрежово дисково устройство.
По този начин се гарантира дългосрочно съхранение на данните, автоматична функция за архивиране и дистанционен достъп.

Автоматизация на Вашето производство с комбинация от уникални решения за цифрово наблюдение

 • ToolScope (директно свързване на машината)
 • spike®_mobile (прецизен измервателен уред)

Вашите предимства при комбинирането на тези дигитални системи:

 • Прецизен сигнал за наблюдение (дори при по-ниска мощност)
 • Наблюдение на процеса на живо за по-голяма сигурност
 • Директна обратна връзка на машината

Перфектна реализация на индивидуални изисквания чрез ToolScope, както е видно от този пример от практиката на клиента:

1. Намаляване на оперативното време с до 15 %

 • Чистова обработка с адаптивно регулиране на подаването

2. Повишена надеждност на технологичния процес с до 25 %

 • Окончателно струговане и зенкероване на конектора за горивото с мониторинг на производствения процес

3. Повишаване издръжливостта на инструмента с до 30 %

 • Различни обработки при пробиване, струговане и фрезоване с контрол на износването
 • Оптимален жизнен цикъл на инструмента
 • Допълнително използване на инструмента с ToolScope
  Контролът на износването с ToolScope позволява сигурно използване на остатъчния ресурс на инструмента
Нашето сервизно обслужване, Вашето предимство
 • Функции на ToolScope, настроени според индивидуалните Ви потребности
 • Техническо обслужване на място при въвеждане на нови процеси и детайли
 • Винаги в крак с обученията и актуализациите на софтуера

ToolScope контролира и документира производството на детайли за турбинни двигатели

Прочетете тук нашата история на успеха при използването на нашата система за контрол ToolScope в авиационната промишленост.

Още интересни видеоклипове