Dragonskin - povlak pro maximální výkon

Veškerý náš inovační potenciál a naše odborné znalosti a zkušenosti v oblasti práškové metalurgie jsme zaměřili na jediný cíl: Vývoj nástrojového povlaku, který Vám, coby našemu zákazníkovi, umožní docílit dosud nevídaného výkonu při třískovém obrábění. Díky technologii povlakování Dragonskin se nám podařilo tohoto cíle dosáhnout.

Stejně jako je dračí kůže symbolem nezranitelnosti, tak je i nová technologie povlakování Dragonskin symbolem maximální ochrany před vnějšími vlivy a účinně snižuje předčasné opotřebení nástroje. Téměř neproniknutelná vrstva je koncipována pro obrábění v nejtěžších pracovních podmínkách a nezastaví se před žádnou překážkou. Extrémně tvrdý povrch Vám přitom hned padne do oka - díky mimořádnému sametovému vzhledu. 

Perfektní kombinace nejmodernějších, vysoce výkonných substrátů a nové struktury povlaků umožňují dosahovat vysokých řezných rychlostí a vyšší procesní spolehlivosti. Prokazatelně vyšší výkon až o 80%, díky naší progresivní technologii povlakování Dragonskin, Vám přináší značnou konkurenční výhodu.

Produktová kategorie Dragonskin má přitom pomoci rychle identifikovat a tím i rychle vyhledat nástroje s vysoce výkonnou technologií povlakování CERATIZIT. Pro veškeré produkty, které jsou označené symbolem Dragonskin, je charakteristický nedosažitelný výkon, maximální životnost nástrojů a maximální bezpečnost pracovního procesu.

Nejmodernější proces dodatečného obrábění

Nejmodernější technologie dodatečného obrábění umožňují dosažení extrémně hladkého povrchu, který se pozitivně projeví při kontaktním tření mezi třískou a plochou čela. Výsledek: Snížení otěru při současném prodloužení životnosti.

Specifické výhody pro Vás
  • perfektní odvádění třísek při současném prodloužení životnosti
  • nižší řezný odpor
  • minimální nalepování třísek
  • podstatně nižší otěr a tím i nižší náklady na kus
Dosud
Vylepšený povlak Dragonskin

Praktický test: Fréza CircularLine CCR s povlakem Dragonskin dokazuje své umění

Hliníkový rám na MTB FRACE F160 vyfrézovaný z plného materiálu

Zvlášť silný dojem na Vás udělá nejenom vlastní záměr spočívající ve vyfrézování rámu MTB z plného materiálu, nýbrž i výkon použitého nástroje!
Díky povlaku Dragonskin dosáhne fréza CircularLine řezné rychlosti Vc 300 m/min a rychlosti posuvu vf 2000 mm/min v případě průměru 6 mm.