Nástroje pro obrábění zadní strany pro dlouhotočné automaty

Nové, inovativní nástroje pro obrábění zadní strany Vás jistě přesvědčí díky své vysoké stabilitě, zkrácení přípravných časů, nízké prostorové náročnosti a optimálnímu přivádění chladiva. Nástroje se používají při obrábění na sekundárním vřetenu a mohou přesunout příslušné obrábění na zadní stranu obrobku. Tím lze v případě dobře vyladěných procesů ušetřit čas.

Díky konstrukčně dobře dimenzovaným nástrojům lze na hřebenovém zásobníku nástrojů, který je většinou k dispozici v úzkém provedení, využít každé volné místo. Přitom se musí dbát na to, aby měl obrobek při obrábění prostor mezi nástroji. Mimořádně zajímavé jsou naše vyměnitelné nástrojové držáky s výškovým nastavením. Jsou vhodné pro stroje bez osy Y, ovšem i pro malosériovou výrobu, při níž je nutné časté přeseřízení stroje.

Přehled všech předností obrábění zadní strany:
 • Rychlost: nejrychlejší možná výměna nástroje díky dotažení, popř. povolení pouze jediného šroubu
 • Flexibilita: flexibilní využití na všech strojích → základní držáky se na všech strojích nastavují stejně a zůstávají ve strojích
 • Preciznost: možnost optimálního nastavení výšky
 • Optimalizace přípravných časů: Přednastavení pomocí stavěcího šroubu přímo ve
  stroji nebo mimo něj v předseřizovacím přístroji
 • Chlazení: volitelný vysoký tlak chladiva při použití nástavce pro přivádění chladicího média

Modulární nástroje

Distanční desky

Základní držáky

Výměnné držáky

Příslušenství: Nástavec pro přivádění chladicího média

Monolitní nástroje

Zadní nástrojový držák STAR

Zadní nástrojový držák TSUGAMI

Příslušenství

Seřizovací přípravek

Pomocí seřizovacího přípravku můžete nastavit správnou výšku našich modulárních držáků mimo vlastní obráběcí stroj, což Vám přináší flexibilitu i úsporu času.

Přehled všech výhod:
 • optimalizace přípravného času prostřednictvím komfortního přednastavení vně stroje
 • zabránění prostojům stroje
 • optimální přesnost při najíždění do polohy po výměně nástroje díky přednastavení mimo stroj

Aplikace seřizovacího přípravku se vyplatí tehdy, když se bude nástrojový systém prostřednictvím několika výměnných držáků používat na několika strojích.
Přitom lze nástrojový systém přednastavit tak, aby držák na každém stroji vykazoval odpovídající výšku břitu vzhledem k ose otáčení stroje.

Číselníkový úchylkoměr vynulujte na povrchu měřicího doteku.

Výměnný držák umístěte na přípravek a lehce dotáhněte upínací šroub tak, aby držák přiléhal k přípravku bez jakékoliv vůle. V ideálním případě nastavte výšku břitu mírně pod osu otáčení, aby se při nastavování výšky přitáhl výměnný držák směrem nahoru.

Číselníkový úchylkoměr opatrně přiložte na špičku břitu nástroje.

Šroubem pro výškové nastavení otáčejte tak, aby se číselníkový úchylkoměr vyladil na nulu.

Postup při přeseřizování na náš nástrojový systém

 1. Všechny základní držáky (1) našroubujte do stroje.
 2. Utáhněte šroub pro výškové nastavení (4) jednotlivých základních držáků (1) a pomocí číselníkového úchylkoměru nastavte stejnou výšku.
 3. Výměnný držák (2) upněte na libovolný základní držák (1) a pomocí šroubu pro výškové nastavení (3) výměnného držáku (2) jej nastavte přesně na osu otáčení.
 4. Výměnný držák (2) vyjměte ze stroje a upněte jej do předseřizovacího přístroje (výškové seřízení).
 5. Číselníkový úchylkoměr vynulujte na hrotu nástroje a nastavte měřicí dotek předseřizovacího přístroje.
 6. Každý další výměnný držák (2) se pomocí měřicího doteku a číselníkového úchylkoměru jednorázově vynuluje na předseřizovacím přístroji.

V případě několika nástrojových držáků umístěných vedle sebe tak lze spolehlivě a rychle nastavit jejich stejnou výšku, a to pomocí šroubů pro výškové nastavení (3) a (4).

Pro několik strojů lze používat stejné výměnné držáky (2), aniž by se opět muselo provádět jejich vzájemné přednastavení. Vyladit se ovšem musí základní držáky (1) ostatních strojů.

Postup je následující:

 1. Veškeré základní držáky našroubujte do stroje 2.
 2. Jeden přednastavený výměnný držák ze stroje 1 upněte do libovolného základního držáku ve stroji 2 a pomocí šroubu pro výškové nastavení základního držáku nastavte přesně osu otáčení.
 3. Pomocí číselníkového úchylkoměru nastavte stejnou výšku u veškerých dalších šroubů pro výškové nastavení zbývajících základních držáků ve stroji 2. Nyní lze přednastavené výměnné držáky používat v každém nástrojovém držáku na několika strojích, aniž by se muselo provádět jejich opětovné nastavení.