Tipy a triky pro zabránění opotřebení či problémům u TK vrtáků

Od obráběcích nástrojů a tím i od TK vrtáků se během obrábění očekává stále vyšší a vyšší výkon, což s sebou přináší častější opotřebení a procesní problémy. Pokud Vás budou při obrábění pomocí TK vrtáků provázet jakékoliv problémy, pak Vám mohou pomoci následující tipy a triky:

 • tvorba nárůstků 
 • vydrolené rohy
 • značné opotřebení hřbetu
 • vylamování na hlavním břitu
 • opotřebení kruhové fazetky
 • rýhy na hřbetu
 • značné opotřebení příčného břitu
 • vylamování na přechodu, na hrotu a na hlavním břitu
 • plastická deformace rohů břitu
 • nekvalitní povrch
 • velký otřep u vyjíždění z díry

Tvorba nárůstků

Častým důvodem tvorby nárůstků je příliš nízká řezná rychlost, příliš velké sražení hlavního břitu nebo i břit bez povlaku. Budete-li mít problémy s tvorbou nárůstků, pak Vám může pomoci následující postup:

 • zvyšte řeznourychlost
 • zmenšete břit
 • zvolte nástroj s povlakem

Vydrolené rohy

Nestabilní podmínky, příliš velká chyba obvodové házivosti nebo přerušovaný řez mohou vést k vydrolování rohů. V případě problémů s vydrolováním rohů doporučujeme následující:

 • změňte upnutí
 • optimalizujte obvodovou házivost
 • snižte posuv

Značné opotřebení hřbetu

Příliš vysoké řezné rychlosti, příliš malé posuvy nebo úhel hřbetu mohou vést ke značnému opotřebené hřbetu. Za účelem dosažení nižšího opotřebení hřbetu doporučujeme zvolit

 • nižší řeznou rychlost
 • vyšší posuv
 • větší úhel hřbetu

Vylamování na hlavním břitu

Často dochází k vylamování na hlavním břitu v důsledku nestabilních podmínek obrábění, přerušovaného řezu nebo překročení maximální šířky opotřebení. Příčinou může být i volba nesprávného typu nástroje. Proto doporučujeme následující postup:

 • stabilnější upnutí obrobku i nástroje
 • snížení posuvu
 • optimalizace nástroje
 • dřívější výměna nástroje

Opotřebení kruhové fazetky

Nestabilní podmínky obrábění, příliš velká chyba obvodové házivosti nebo příliš malé zúžení mohou vést k opotřebení kruhové fazetky. Častou příčinou je i nesprávná či příliš řídká emulze. Budete-li mít problémy s opotřebením kruhové fazetky, pak doporučujeme následující postup:

 • stabilnější upnutí obrobku i nástroje
 • kontrola obvodové házivosti
 • větší zúžení
 • použití hustší emulze nebo oleje 

Rýhy na hřbetu

Příčinou vzniku rýh na hřbetu jsou často nestabilní podmínky obrábění, příliš velká chyba obvodové házivosti nebo přerušovaný řez. Tento problém se často vyskytuje zejména u abrazivních materiálů. Doporučujeme následující postup:

 • změňte upnutí
 • optimalizujte obvodovou házivost
 • snižte posuv
 • použijte hustší emulzi nebo olej 

Značné opotřebení příčného břitu

Příliš nízká řezná rychlost, příliš velký posuv nebo příliš velké sražení hlavního břitu mohou vést ke značnému opotřebení příčného břitu. Jako prevenci doporučujeme následující postup:

 • zvyšte řeznou rychlost
 • snižte posuv
 • optimalizujte břit - zvolte jinou geometrii

Vylamování na přechodu, na hrotu a na hlavním břitu

Pokud máte problémy s vylamování na přechodu, na hrotu nebo na hlavním břitu, pak může být příčinou příliš malý úhel hřbetu, příliš velké sražení hlavního břitu nebo nesprávně zvolený nástroj. Proto doporučujeme následující postup:

 • zvětšete úhel hřbetu
 • optimalizujte břit
 • zvolte jiný nástroj

Plastická deformace rohů břitu

Příliš vysoké řezné rychlosti, příliš málo emulze, nesprávné nebo příliš malé sražení rohu mohou vést k plastické deformaci rohů břitu. Za účelem zabránění deformacím rohů břitu doporučujeme následující postup:

 • snižte řeznou rychlost
 • použijte větší objem chladiva
 • optimalizujte sražení rohu

Nekvalitní povrch

Nekvalitní povrch bývá často důsledkem příliš velké chyby obvodové házivosti, nedostatečného chlazení nebo nestabilních podmínek při obrábění. Kvalitu povrchu můžete optimalizovat následujícím způsobem:

 • kontrola obvodové házivosti
 • používání většího objemu chladiva
 • změňte upnutí

Velký otřep u vyjíždění z díry

Velký otřep u vyjíždění z díry může být zapříčiněn příliš velkým posuvem nebo příliš velkým sražením hlavního břitu. Proto doporučujeme následující postup:

 • snižte posuv
 • zmenšete břit

Potřebujete podporu pro správný výběr nástroje nebo nastavení perfektních parametrů pro obrábění?

Naši techničtí poradci s dlouholetými zkušenostmi Vám rádi pomohou. Kontaktujte nás.

24 hodin denně je Vám k dispozici náš online shop s nabídkou perfektních TK vrtáků pro jakékoliv použití.