Motor

Přivádění čerstvého vzduchu do motoru a odvádění výfukových plynů

Rozdělování paliva k jednotlivým injektorům

Srdce motoru, jež rozeznívá souhra všech komponent

Přenáší sílu pístů na klikový hřídel

Přenos radiální síly pístů na kruhový pohyb

Stlačování nasávaného vzduchu do motoru

1. Hlava válce

Moderní hlavy válců ze slitin hliníku představují po materiálové a procesní stránce pro obrábění a výrobce nástrojů tvrdý oříšek. Především se musí zajistit komplexní proces, jako je obrábění sedel ventilů, vačkových hřídelí a injektorů, při zachování procesní bezpečnosti a efektivity. Tvoří totiž velkou část jednotkových nákladů. Současně rostou požadavky na přesnost obrábění v podobě zadávání menších tolerancí a specifikací pro kvalitu obrobeného povrchu.
Neustále zdokonalujeme dimenzování nástrojů a přinášíme uživatelsky přívětivá řešení.

1. Pro střední a dokončovací obrábění vedení ventilu / těsnění stejně jako pro přívod paliva a odvod výfukových plynů

Kombinovaný nástroj - vyvrtávací tyč s vyměnitelnou břitovou destičkou PKD výstružník

 • Řešení CBN full face s fixními vyměnitelnými břitovými destičkami s až 8 břity
 • PKD výstružník do Z6 pro dosažení maximálních řezných parametrů (i v TK provedení)
 • maximální přesnost (Plug & Play) - časově náročné nastavení odpadá
 • nástrojový systém pracující s přesností na μm pro maximální procesní bezpečnost a přesnost opakování díky speciálnímu systému hydraulických upínačů
 • modulový nástrojový systém ze standardních a polostandardních komponent (upínač DAH, hydroupínač, pouzdro držáku břitu, výstružník)
 • díky DAH adaptéru lze ve vřetenu stroje přesně donastavit kruhovitost a přímost nástroje

2. Rovinné frézování se spolehlivým sacím efektem - téměř 100 % čisté vnitřní dutiny obrobku bez třísek

Fréza s odsáváním

 • hrubování do ap 8 mm bez kompromisů
 • PKD vyměnitelné břitové destičky, robustní provedení a současně vysoký řezný výkon
 • extrémně dlouhá životnost převyšující tržní standard
 • nastavení není nutné (Plug & Play)
 • modulový systém ze standardních komponent (nástrčná fréza, VBD, držák frézy)
 • Ø 50 mm – Ø 315 mm

3. Vyvrtávání uzavíracích děr - téměř 100 % čisté vnitřní dutiny obrobku bez třísek

PKD vyvrtávací nástroj

 • aditivně vyráběný vodicí element pro usměrňování chladiva na třísku a odvádění třísek z vrtané díry
 • PKD-3 řezný nástroj pro maximální hospodárnost
 • procesně spolehlivé obrábění otvorů pro vodní zátky

2. Kliková skříň

Aktuální klikové skříně se vyrábějí z různých hliníkových slitin a výrobce nástrojů často stavějí před velmi těžkou zkoušku: S ohledem na životnost a přesnost musí být řezný materiál a nástroj optimalizovány na maximální výkon, zvláště pak s přihlédnutím k technologiím povlakování dnes často aplikovaným ve vrtání válce, jako je např. LDS. 
I v případě obrábění sendvičového materiálu pomocí jednoho břitu, jako například ve vrtání válce a klikového hřídele i na straně spalovací komory, se plně projevuje know-how i výsledky naší vývojové práce v podobě  bezpečných a efektivních procesů.

1. Vysoce přesné dokončovací obrábění otvoru válce

Vyvrtávací tyč ovládaná chladicím médiem

 • 5 řezných hran s PKD vyměnitelnou břitovou destičkou pro dosažení krátkého procesního času díky zrychlenému zpětnému vyjetí bez zanechávání rýh
 • kruhovitost otvoru do 0,01 mm
 • kompenzace polohy břitu pro korekci Ø (lze zaintegrovat i do stroje)
 • procesně spolehlivý nástrojový systém s vysokou přesností opakování

2. Nekompromisní hrubování ve vysokých hloubkách řezu a bez otřepů

PKD rovinná tangenciální fréza

 • tangenciální PKD vyměnitelné břitové destičky se 4 řeznými hranami a ap do 11 mm
 • extrémně stabilní konstrukce základního tělesa a vyměnitelných břitových destiček - přesto vysoký řezný výkon a tichý chod
 • tangenciální TK vyměnitelné břitové destičky odstraňují bez problémů přečnívající velké výronky
 • maximální životnost a efektivita značně převyšující tržní standard
 • atraktivní řešení pro slévárny

3. Frézování mikrokontur pro přípravu povrchu LDS

LDS QMill

 • frézování kompletní mikrokontury v otvoru válce během jednoho frézovacího cyklu
 • vysoce přesný laserem obrobený CVD břit na vyměnitelné břitové destičce obrobená laserem pro maximální efektivitu a životnost
 • provedení až se 3 řeznými hranami pro dosažení krátkého procesního času
 • rychlé a ekonomické osazení, kdykoliv

3. Klikový hřídel

12válcový až 3válcový motor: Žádný z nich se neobejde bez klikového hřídele. Ani Vy se při obrábění neobejdete bez velkého sortimentu řezných materiálů a nástrojových systémů. Pro tyto vysoce zatěžované automobilové součástky se nakonec používají nejodolnější a tím i nejnáročnější materiály. Obrábění klikového hřídele v sobě skrývá komplexní dobu taktu a extrémně variabilní kroky procesu obrábění, což představuje velkou výzvu pro stroj, programování a především pro nástroje. Úspěchy slaví ten, kdo umí implementovat inovativní nápady a inteligentní nástrojová řešení a současně zachovat procesní bezpečnost. 
„Nabízíme inovativní sorty pro řezné materiály, nové geometrie i nástroje. Díky nim jsou obráběcí procesy stabilnější, zvyšují řeznou rychlost i řeznou hloubku, pracovní produktivitu a napomáhají tak minimalizovat výrobní náklady.

1. Soustružení průměru pro ložisko hřebenovým nožem

Hřebenový nůž

 • manipulační hmotnost pod 15 kg
 • výměna nástroje bez zvedacího přípravku
 • extrémní zkrácení času výměny nástroje
 • snadná manipulace
 • kazetový systém, flexibilní, individuální
 • stejná stabilita jako u monolitního nástroje
 • rozsáhlý program vyměnitelných břitových destiček

2. Frézování ložiska čepů klikového hřídele a hlavního ložiska

Kotoučová fréza

 • vysoce přesná kotoučová fréza
 • max. realizovatelný počet zubů
 • kazetový systém X-Lock: uživatelsky přívětivý, flexibilní
 • dimenzovaná pro vysoké řezné parametry
 • velký výběr vyměnitelných břitových destiček

3. Vrtání hlubokých děr pro olejové kanálky

Vrtáky na hluboké díry Drillmax 24 CSD

 • přímý hlavní břit = nízká řezná síla
 • povlak TiAIN
 • délka 20xD až 30xD
 • průměr v rozsahu od 4 do 8 mm
 • velké, do hladka leštěné drážky pro bezpečné odvádění třísek
 • vysoce přesná souosost díky 4 vodicím fazetkám
 • možnost ostření

Hřebenový nůž

  CTCP115 CTCP125 CTCK110 CTCK120
-XU    
-M50
-M70    

Kotoučová fréza

Ocelové klikové hřídele - ISO P Litinové klikové hřídele - ISO K
1112 (ISO P30) 1122 (ISO K20)
CTPP225 (ISO P20 - P30) CTPK220 (ISO K15 - K25)
CTPP235 (ISO P35)  

4. Palivové rozdělovací vedení / RAIL

Vysoce účinné vstřikování common-rail je pevnou součástí moderních motorů, přičemž snižuje spotřebu i emise. Díky rozdělovacího vedení paliva se tlak rovnoměrně roznáší na všechny komponenty vysokotlakého systému. Zatěžování těchto komponent je extrémně vysoké, což si vyžaduje používání nejmodernějších, obtížně obrobitelných materiálů. 
Díky našemu rozsáhlému sortimentu nástrojů a naší odbornosti se tlak rovnoměrně roznáší i v obráběcích halách: Třískové obrábění je pak stejně efektivní jako nejnovější generace motorů.

1. Vnější obrábění a zahlubování přípojky palivové soustavy

Kombinovaný zvonový protáčecí nástroj

 • vyměnitelná břitová destička se 3 řeznými hranami a vysokým řezným výkonem
 • vnější protáčení, čelní obrábění a zahlubování pomocí jednoho nástroje
 • úspora výměny nástrojů
 • dlouhá životnost a vysoká efektivita díky kombinovanému řešení

2. Frézování vnějšího závitu tlakových přípojek

Závitová fréza

 • snížení obráběcího času díky 4 vyměnitelným břitovým destičkám s profilem pro závit
 • vysoká stabilita nástroje zajišťuje vysoké řezné parametry a tím se zkracuje procesní čas
 • rychlá výměna vyměnitelné břitové destičky bez nutnosti nastavení (Plug & Play)
 • velmi krátké a zvladatelné třísky
 • perfektní chlazení břitů díky vnitřním přívodům chladicího média a tudíž i prodloužení životnosti
 • vyměnitelné břitové destičky s profilem pro závit lze ostřit

3. Frézování závitů přípojky

Závitová fréza MGF HPC

 • procesně spolehlivé frézování závitů s vysokou přesností opakování
 • snížení procesního času oproti konvenčnímu řezání závitů
 • 8 břitů pro dosažení maximálních řezných parametrů a efektivity
 • závit lze frézovat až na dno
 • stejným nástrojem lze obrábět různé materiály (ocel do pevnosti 1 200 N/mm², nerezové oceli, litinu, slitiny titanu)
 • velmi krátké a zvladatelné třísky
 • M4 – M20 v 1,5xD a 2xD k dispozici skladem
 • M4x0,5 – M16x1,5 v 1,5xD a 2xD k dispozici skladem

5. Ojnice

Ojnice propojuje píst a klikový hřídel a přeměňuje přitom lineární pohyb pístu nahoru a dolů v kruhovou dráhu klikového hřídele. Následně dochází k jejímu zatěžování tlakem, v tahu, ohybu i k torznímu zatěžování. Mikrolegované oceli nebo uhlíkové a manganové oceli vyráběné technologií zápustkového kování dodávají ojnici potřebnou odolnost vůči takovému trvalému zatížení při provozu motoru. 
U takových materiálů, které se neustále vyvíjejí, jsou zásadní dlouholeté zkušenosti v oblasti nástrojových systémů a řezných materiálů. A tento požadavek do puntíku splňuje náš vysoce kompetentní přístup.

1. Dokončovací obrábění velkého oka

Výměnný nástroj pro sklopnou vrtací hlavu

 • stabilní 4 řezné hrany vyměnitelné břitové destičky Quatron
 • vynikající kvalita díry bez zpětných rýh
 • dlouhá životnost a vysoká efektivita

2. Vysoce precizní dokončovací obrábění velkého a malého oka

Sklopná vrtací hlava

 • možnost nastavení s přesností na μm
 • mechanismus naklápění je ovládán pohybem táhla stroje
 • zdvih břitu/zdvih táhla 1:85
 • maximální procesní spolehlivost a malé tolerance
 • 100 % vyvážený nástrojový systém
 • možnost použít nástroje s adaptéry HSK a ABS

3. Vrtání do plna, vyvrtávání velkého a malého oka včetně srážení hran během jedno obráběcího cyklu

Kombinovaný nástroj

 • stabilní 4 řezné hrany vyměnitelné břitové destičky Quatron
 • vhodné pro obrábění obtížně obrobitelných materiálů, jako je srážení předlitých hran, válcované povrchy přerušovaný řez
 • úspora výměny nástrojů
 • dlouhá životnost a vysoká efektivita díky kombinovanému řešení
 • nástroj pro vrtání do plna a vyvrtávání v jednom

6. Turbodmychadlo

Turbodmychadla jsou již neodmyslitelnou součástí moderních automobilů, jelikož dosahují vyšší účinnosti než jejich protějšky, tedy bezkompresorové motory. Při výrobě jsou ovšem výhody vykoupeny náročným obráběním: Na straně výfukových plynů se používají vysoce legované, žáruvzdorné materiály s vysokým podílem niklu a chromu nebo litina. Obě materiálové varianty jsou buď extrémně abrazivní nebo jsou zdrojem vysoké teploty v oblasti obrábění - obě řešení představují více než nehospodárné podmínky pro nástroje. Ovšem díky promyšleným strategiím interpolačního soustružení a cirkulárního frézování a s kombinovaným nástrojovým systémem 4-v-1 se zkracují obráběcí časy a zvyšuje se přesnost - tím se i v oblasti výroby dosahují turbovýkony. 

1. Interpolační drážkování na čisto drážky pro sponu V-band

Vyvrtávací tyč

 • extrémně stabilní provedení nástroje
 • přizpůsobení geometrie břitu procesu obrábění
 • vnitřní přívod chladicího média přímo na břit
 • Soustružení na obráběcím centru je možné sdruženým kruhovým pohybem dvou lineárních os
 • povlakovaná sorta ze slinutého karbidu, speciálně vyvinutá pro obrábění slitin na bázi niklu

2. Kompletní dokončovací obrábění strany pro V-band sponu

Systém KOMtronic s U osou

 • až 67 % úspora času
 • až o 25 % rychlejší obrábění
 • jeden nástroj namísto 4 nástrojů
 • lepší povrch a vyšší tvarová stabilita
 • integrovaný systém odměřování dráhy s přesností na μm pro dosažení maximální přesnosti
 • aditivně vyráběné výměnné nástroje lze vyladit přesně pro daný proces
 • extrémně dlouhá životnost systému s U osou s pravidelnou údržbou a opravami

3. MaxiMill 275 - čelní fréza pro obrábění vysoce legovaných nerezavějících ocelí

Rovinná fréza 1Q61-KFM

 • robustní design, stabilní uložení na základním tělesu
 • oktagonální vyměnitelné břitové destičky s 16 použitelnými řeznými hranami
 • speciální řezný materiál dimenzovaný pro maximální termomechanické namáhání
 • definované, stabilní vedení řezné hrany
 • garantuje maximální produktivitu, procesní spolehlivost a efektivitu
 • v nabídce jako standard s Ø 63 – Ø 125 mm