Precizní nastavení nástrojových držáků

Nastavitelné držáky

Nenastavitelné držáky

Montážní přípravek pro přednastavení nástrojového držáku

Kruhovitost a tolerance průměru vyráběných tyčí z lesklé oceli podstatnou měrou závisí na přesnosti sady nástrojových držáků. Proto je při výrobě tyčí dle precizních tolerančních stupňů ISO nevyhnutné podrobit držáky nástrojů pro loupání tyčí, vedle pravidelného čištění a údržby, před jejich montáží do loupací hlavy externímu nastavení:

Pro přesné přednastavení délek sady nástrojových držáků se musí ručičkový úchylkoměr umístit u broušené vodicí fazetky co nejpřesněji do středu vedlejšího břitu. Dorazový bod na nastavitelném klínku se musí pro celou sadu nástrojů zvolit rovněž na témže místě, aby se vyloučily rozdíly v měření. Tím se zajistí, že veškeré řezné hrany vyměnitelné břitové destičky určité sady držáků (většinou 4 až 8 držáků) budou pracovat na stejné oběžné kružnici a tím se docílí požadované kruhovitosti a drsnosti povrchu tyče.