Příčiny a typy opotřebení při loupání tyčí

Příčiny opotřebení

Příčinou opotřebení je současné mechanické a tepelné namáhání břitu. Nejdůležitějšími příčinami jsou:

  • mechanický otěr
  • odstřižení spojů vytvořených tlakovým svařováním
  • oxidace
  • difúze

a = difúze

b = mechanický otěr

c = zokujnění/oxidace

d = tvorba nárůstků

tmavě šedá = řezná rychlost (vc)

červená = posuv (f)

světle šedá = řezná hloubka (ap)

Se zvyšující se řeznou teplotou začínají převažovat oba druhy opotřebení zapříčiněné vyšší teplotou, tedy oxidace a difúze.

Řezná teplota, popř. opotřebení závisí rozhodující měrou na podmínkách obrábění.

Funkční princip TK vrstvy

Opatřením TK nástrojů vrstvami tvrdokovu se sníží míra jejich opotřebení. Přednosti TK vrstvy spočívají ve snížení

  • tření
  • zahřívání
  • oxidace
  • difúze

Druhy opotřebení

Opotřebení hřbetu

Otěr na hřbetu, normální opotřebení po určité době obrábění

Možné příčiny Odstranění
Příliš vysoká řezná rychlost Snižte řeznou rychlost
Odolnost proti opotřebení Zvolte otěruodolnější TK sortu
Nepřizpůsobený posuv Upravte posuv v závislosti na řezné rychlosti a řezné hloubce (zvyšte posuv)

Vydrolování

V důsledku příliš vysokého mechanického namáhání řezné hrany se mohou vydrolovat částice tvrdokovu.

Možné příčiny Odstranění
Příliš otěruodolná sorta Použijte houževnatější sortu
Vibrace Použijte negativní geometrii břitové destičky s utvařečem třísky
Příliš vysoký posuv, popř. řezná hloubka Upravte řezné parametry
Přerušovaný řez Použijte houževnatější sortu, popř. stabilnější geometrii
Přerušení třísky Použijte jiný lamač třísek

Hřebenová trhlina

Malé trhlinky 90° vzhledem k řezné hraně.

Možné příčiny Odstranění
Měnící se řezná teplota, 
tepelný šok
Použijte sortu odolnou proti hřebenovým trhlinám
Nesprávné chlazení Přivádějte dostatečné množství chladiva, popř. frézujte za sucha
Vysokopevnostní materiály Zvolte vhodné řezné parametry
Příliš vysoká řezná rychlost Snižte řeznou rychlost

Tvorba nárůstků

Nárůstky se vytvářejí tehdy, když v důsledku příliš nízké řezné teploty neprobíhá optimální odvádění třísek.

Možné příčiny Odstranění
Příliš nízká řezná rychlost Zvyšte řeznou rychlost
Příliš malý úhel čela Zvětšete úhel čela
Nesprávný řezný materiál Aplikujte povlak TiN
Nulové chlazení / mazání Používejte mastnější emulze

Vylamování břitů

Zúžení v nejhlubším místě řezné hloubky.

Možné příčiny Odstranění
Materiály zpevněné zastudena (např. superslitiny) Snižte řeznou rychlost
Kůra a okuje na odlitku Zvolte menší úhel náběhu
Vytváření otřepů Změňte pracovní polohu frézy

Zlomení břitové destičky

Při přetížení břitové destičky může dojít k jejímu zlomení.

Možné příčiny Odstranění
Přetížení TK sorty Použijte houževnatější řezný materiál, popř. upravte řezné parametry
Nízká stabilita Použijte fazetku pro ochranu řezné hrany
Úhel břitu je příliš malý Zvětšete zaoblení řezné hrany
Nadměrné vylamování břitů Zvolte stabilnější geometrii a upravte řezné parametry
Rázové změny řezných sil Snižte posuv

Vymílání

Odváděná žhavá tříska zapříčiňuje vymílání břitové destičky na ploše čela.

Možné příčiny Odstranění
Příliš vysoká řezná rychlost, posuv nebo obojí Snižte řeznou rychlost a/nebo posuv
Příliš malý úhel čela Zvolte jinou geometrii
TK sorta s příliš malou otěruodolností Použijte otěruodolnější sortu
Neshodně přiváděné chladivo Zvyšte množství chladiva a/nebo tlak, zkontrolujte přivádění chladiva

Plastická deformace

Vysoká teplota při obrábění může při současném mechanickém namáhání zapřičinit plastickou deformaci.

Možné příčiny Odstranění
Příliš vysoká pracovní teplota, proto dochází k měknutí základního materiálu Snižte řeznou rychlost
Poškození povlaku Zvolte otěruodolnější TK sortu
Příliš úzký utvařeč třísky Zvolte jinou geometrii