Problémy při soustružení a loupání tyčí - co může pomoci?

Opatření v případě problémů se soustružením

↑ zvýšení, zvětšení, velký vliv

⇧ zvýšení, zvětšení, malý vliv

↓ zabránění, zmenšení, velký vliv

⇩ zabránění, zmenšení, malý vliv

≈ kontrola, optimalizace

◾ použití

Typ opotřebení / problémy s obrobkem
Opotřebení hřbetu Vymílání Vylamování břitů Hřebenové trhliny Vydrolování Odstranění , opatření
      Řezná rychlost vc
Posuv f
    Řezná hloubka ap
    Úhel fazetky 35°, silně přerušovaný řez
    Úhel fazetky 25°, kontinuální, lehce přerušovaný řez
    Úhel fazetky 15°, kontinuální, lehce přerušovaný řez
      Zaoblení hrany
  Zaoblení
        Upnutí nástroje
        Upnutí obrobku
        Vyložení
      Výška břitu
  Chladivo

↑ zvýšení, zvětšení, velký vliv

⇧ zvýšení, zvětšení, malý vliv

↓ zabránění, zmenšení, velký vliv

⇩ zabránění, zmenšení, malý vliv

≈ kontrola, optimalizace

◾ použití

Typ opotřebení / problémy s obrobkem
Zlomení břitové destičky Odlupování na povrchu Kvalita povrchu Vibrace Vytváření otřepů Odstranění , opatření
    Řezná rychlost vc
    Posuv f
        Řezná hloubka ap
  Úhel fazetky 35°, silně přerušovaný řez
  Úhel fazetky 25°, kontinuální, lehce přerušovaný řez
  Úhel fazetky 15°, kontinuální, lehce přerušovaný řez
  Zaoblení hrany
Zaoblení
  Upnutí nástroje
  Upnutí obrobku
      Vyložení
  Výška břitu
      Chladivo

Opatření v případě problémů při loupání tyčí

Problém Možné příčiny Odstranění
Tyč není kruhová Břitové destičky nejsou uložené na stejné oběžné kružnici Dodatečně nastavte držák, zkontrolujte toleranci břitové destičky, eventuálně použijte broušené břitové destičky
  Tyč se k loupací hlavě nepřivádí středově souměrně Zkontrolujte polohu vodicích válečků
  Velká odchylka polotovaru Zkontrolujte odchylky
     
Zubatý povrch 
Vedlejší břit jedné nebo několika břitových destiček neprobíhá paralelně s tyčí Zkontrolujte polohu vedlejšího břitu, event. proveďte nastavení

 

Posuv / otáčky jsou větší než délka vedlejšího břitu Zmenšete posuv
  Špatné upnutí břitové destičky
(nečistoty v lůžku břitové destičky)
Zkontrolujte upnutí, vyčistěte lůžko břitové destičky
     
Špatné utváření třísek Příliš malý posuv Zvyšte posuv
  Nesprávný utvařeč třísky Zkontrolujte výběr utvařeče třísky
  Příliš málo chladiva Zvětšete objem chladiva
     
Stopy po chvění nástroje Nesprávná vodicí fazetka Zkontrolujte vodicí fazetku
  Vedlejší břit je příliš ostrý, „zasekává se“ Vytvořte zaoblení
  Řezná hrana se nachází příliš nízko pod středem Zkontrolujte výšku
  Vodicí válečky nebo čelisti nejsou správně nastavené Zkontrolujte nastavení
     
Značně odlišné opotřebení břitových destiček navzájem Nástroje nejsou správně nastavené 
(jedna destička pracuje s větší řeznou hloubkou než ostatní)
Zkontrolujte nastavení nástrojů
     
Vylamování řezných hran Nesprávná ochranná fazetka řezné hrany Zvyšte výšku fazetky, zvětšete úhel fazetky
  Příliš vysoký posuv Zmenšete posuv
  Zaoblení je příliš malé Vytvořte větší zaoblení
  Používá se nesprávná sorta Použijte houževnatější sortu