Přehled sort, popis sort, druhy řezných materiálů a doporučené TK sorty pro konkrétní materiál

Přehled sort

1 = označení sorty
2 = označení normy
3 = druh řezného materiálu
4 = oblast použití
● = hlavní použití
○ = rozšířené použití

Popis sort

CTCP605

HC-P10 | HC-K20

Specifikace:
Složení: Co 6,0%; TaC 2,0%; zbytek WC
Velikost zrn: 1 μm
Tvrdost: HV30 1630
Povlakový systém: CVD TiCN-Al2O3

● = hlavní použití
○ = rozšířené použití

Doporučení pro použití:
První volba v případě vysokých řezných rychlostí a posuvů při obrábění oceli v případě velmi stabilních podmínek pro obrábění.

CTCM615

HC-M15 | HC-S15

Specifikace:
Složení: Co 6,0%; TaC 2,0%; zbytek WC
Velikost zrn: 1 μm
Tvrdost: HV30 1630
Povlakový systém: CVD TiCN-Al2O3

● = hlavní použití

Doporučení pro použití:
Prvotřídní, vysoce výkonná sorta pro obrábění martenzitických nerezavějících ocelí a žáruvzdorných slitin v případě stabilních podmínek pro obrábění.

CTCP615

HC-P15 | HC-M15 | HC-S15

Specifikace:
Složení: Co 6,0%; směsný karbid 3,1%; zbytek WC
Velikost zrna: jemné
Tvrdost: HV30 1630
Povlakový systém: CVD TiCN-Al2O3

● = hlavní použití
○ = rozšířené použití

Doporučení pro použití:
Otěruodolná TK sorta pro oblast hlavního použití hladicí břitové destičky pro veškeré skupiny materiálů v případě stabilních podmínek pro obrábění

CTCM625

HC-M25 | HC-P25 | HC-S25

Specifikace:
Složení: Co 7,0%; směsný karbid 6,5%; zbytek WC
Velikost zrna: střední
Tvrdost: HV30 1460
Povlakový systém: CVD TiCN-Al2O3

● = hlavní použití
○ = rozšířené použití

Doporučení pro použití:
Sorta speciálně vyvinutá pro všeobecné obrábění nerezavějících ocelí

CTCP625

HC-P25 | HC-M25 | HC-S25

Specifikace:
Složení: Co 7,0%; směsný karbid 6,5%; zbytek WC
Velikost zrna: střední
Tvrdost: HV30 1460
Povlakový systém: CVD TiCN-Al2O3

● = hlavní použití

Doporučení pro použití:
Vynikající univerzální sorta s oblastí hlavního použití hladicích břitových destiček pro veškeré skupiny materiálů se střední pevností v případě průměrných podmínek pro obrábění

CTCP630

HC-P30 | HC-M30 | HC-S30

Specifikace:
Složení: Co 9,0%; ostatní < 3%; zbytek WC
Velikost zrna: střední
Tvrdost: HV30 1400
Povlakový systém: CVD TiCN-Al2O3

● = hlavní použití

Doporučení pro použití:
TK sorta vyvinutá pro hrubování specifických nerezavějících materiálů a žáruvzdorných slitin

CTCM635

HC-M35 | HC-P35 | HC-S35

Specifikace:
Složení: Co 10,0%; směsný karbid 5,0%; zbytek WC
Velikost zrna: střední
Tvrdost: HV30 1380
Povlakový systém: CVD TiCN-Al2O3

● = hlavní použití

Doporučení pro použití:
Houževnatá sorta pro obrábění nerezavějících ocelí za ztížených pracovních podmínek

CTCP635

HC-P35 | HC-M35 | HC-S35

Specifikace:
Složení: Co 10,0%; směsný karbid 5,0%; zbytek WC
Velikost zrna: střední
Tvrdost: HV30 1380
Povlakový systém: CVD TiCN-Al2O3

● = hlavní použití

Doporučení pro použití:
Houževnatá univerzální sorta s oblastí hlavního použití hrubovacích břitových destiček pro veškeré skupiny materiálů v případě nepříznivých podmínek pro obrábění

CTCP640

HC-P40 | HC-M40 | HC-S40

Specifikace:
Složení: Co 10,5%; směsný karbid 2,0%; zbytek WC
Velikost zrna: střední
Tvrdost: HV30 1400
Povlakový systém: CVD TiCN-Al2O3

● = hlavní použití

Doporučení pro použití:
Extrémně houževnatá TK sorta pro hrubování v případě velmi nepříznivých podmínek pro obrábění

H216T

HW-N15 | HW-K15

Specifikace:
Složení: Co 6,0%; zbytek WC
Velikost zrna: 1 μm
Tvrdost: HV30 1630

● = hlavní použití
○ = rozšířené použití

Doporučení pro použití:
Tk sorta bez povlaku pro obrábění hliníku a jiných neželezných materiálů

Sorty řezných materiálů ISO P / ISO M / ISO S

Doporučené TK sorty CERATIZIT pro konkrétní materiál

 

  Obrobek / materiál Povrchová úprava Slitina Skupina dle normy VDI 3323 Tvrdost [HB] Sorta
P Nelegovaná ocel žíhaná ≤ 0,15 % C 1 125 CTCP625
CTCP635
CTCP605
Nelegovaná ocel žíhaná 0,15 %–0,45 % C 2 150-250 CTCP625
CTCP635
CTCP605
Nelegovaná ocel zušlechtěná ≥ 0,45 % C 3 300 CTCP615
CTCP605
Nízkolegovaná ocel žíhaná   6 180 CTCP625
CTCP635
CTCP605
Nízkolegovaná ocel zušlechtěná   7 / 8 250-300 CTCP615
CTCP625
CTCP605
Nízkolegovaná ocel zušlechtěná   9 350 CTCP615
CTCP605
Vysoce legovaná ocel žíhaná   10 200 CTCP625
CTCP615
Vysoce legovaná ocel zušlechtěná   11 350 CTCP615
CTCP605
Nerezavějící ocel žíhaná feritická / martenzitická 12 200 CTCP625
Nerezavějící ocel zušlechtěná martenzitická 13 325 CTCP625
CTCM615
  Obrobek / materiál Povrchová úprava Slitina Skupina dle normy VDI 3323 Tvrdost [HB] Sorta
M Nerezavějící ocel zakalená austenitická 14 180 CTCM625
CTCM635
Nerezavějící ocel zakalená feritická / austenitická (Duplex) 14 230-260 CTCM625
CTCM635
CTCM615
Nerezavějící ocel tvrzená austeniticky
precipitačně tvrzená 
(PH)
14 330 CTCM625
CTCM635
CTCM615
  Obrobek / materiál Povrchová úprava Slitina Skupina dle normy VDI 3323 Tvrdost [HB] Sorta
K Litina     15-20 130-260 CTCP615
CTCP605
H216T
N Neželezné kovy     21-30 80-130 CTCP615
CTCP605
H216T
S Žáruvzdorné slitiny     31-35 200-350 CTCP625
CTCP630
CTCP640
Slitiny titanu     36 / 37 150-300 CTCP615
CTCM615
H216T