Faktory důležité pro výběr správné vyměnitelné břitové destičky

Při výběru optimální břitové destičky pro loupání tyčí se musí zohlednit následující kritéria:

 • složení a vlastnosti obráběného materiálu
 • tvrdost materiálu
 • průměr
 • řezná hloubka
 • požadovaná kvalita povrchu

Nejdůležitějším kritériem pro správný výběr břitové destičky pro loupání tyčí a kvalitu jejího tvrdokovu je obráběný materiál, jeho stupeň zušlechtění a konkrétní tvrdost. Částečně velké rozdíly ve složení materiálu si ovšem vyžadují odchýlení od uváděných doporučení - vhodnou a osvědčenou pomůckou je přitom praktický test. Pro různé případy obrábění jsme připravili různé geometrie břitů i tvrdokov s různými vlastnostmi, které lze navíc kombinovat s různými vodicími fazetkami.

Detailní popis vodicích fazetek i kritéria pro jejich výběr naleznete na následujících stranách. Dalším kritériem je obráběný průměr ve spojení s řeznou hloubkou. Podstatnou roli zde hraje postup zvolený při výrobě tyčí. Tyče vyráběné tažením a válcováním s průměrem do 150 mm disponují zpravidla vyšší kvalitou povrchu u neobrobeného kusu, oproti kovaným tyčím o průměru nad 150 mm, které mohou vedle nepravidelné povrchové struktury vykazovat trhliny, lunkry a odloupaný materiál.

→ V důsledku toho se zvyšuje objem odebíraného materiálu i řezná hloubka.

Další směrodatné faktory

Vedle výše uvedených pěti kritérií důležitých pro výběr jsou pro správnou volbu břitové destičky relevantní i další faktory:

 • stav a vlastnosti loupacího stroje (údržba)
 • stav a přesnost držáků a kazet (lůžko destičky a upnutí destičky)
 • stav a nastavení vodicích prvků (středové přivádění, natlakování, opotřebení vodicích válečků a kluzných prvků) ...
 • stav a vlastnosti neobrobené tyče (kruhovitost, prohnutí, zakalení konců tyče, fazetky, poškození povrchu, jako jsou trhliny, plochá místa a odloupaný materiál)
 • dostatečné chlazení chladivem o správné koncentraci, s dostatečným tlakem a množstvím přímo u řezné hrany
 • optimální odvádění třísek - bez zasekávání třísek v loupací hlavě

Důležité úhly na loupací vyměnitelné břitové destičce

 1. Vedlejší břit
 2. Hlavní břit
 3. Úhel náběhu
 4. Úhel negativní fazetky
 5. Zaoblení řezných hran
 6. Úhel vodicí fazetky
 7. Úhel čela
 8. Úhel sklonu

Úhel vodicí fazetky

Vodicí fazetka, typ „S42“

(úhel vodicí fazetky 4°)

Úhel hřbetu na vodicí fazetce plus

Řezná podmínka
Pozitivní destička“

Vodicí fazetka, typ „S50“

(úhel vodicí fazetky 5°)

Úhel hřbetu na vodicí fazetce +/– 0°

Neutrální podmínka 
„Destička vytváří s tyčí tvarový styk“

* úhel vodicí fazetky 5° & úhel sklonu 5°

Vodicí fazetka, typ „S60“

(úhel vodicí fazetky 6°)

Úhel hřbetu na vodicí fazetce minus

Stabilní podmínka
„Negativní destička“

Úhel sklonu vyměnitelné břitové destičky v kazetě většinou 5°

 1. Kazeta
 2. Vyměnitelná břitová destička
 3. Podložka
 4. Držák nástroje
 5. Úhel sklonu 5°

Různá provedení vodicích fazetek

Vodicí fazetka, typ „S“ (fazetka pouze na vedlejším břitu)

 1. Tloušťka destičky s
 2. Délka vedlejšího břitu Ln
 3. Úhel náběhu k
 4. Řezná hloubka ap
 5. Hlavní břit
 6. Vedlejší břit

Vodicí fazetka, typ „P“ (fazetka na hlavním i vedlejším břitu)

 1. Tloušťka destičky s
 2. Délka vedlejšího břitu Ln
 3. Úhel náběhu k
 4. Řezná hloubka ap
 5. Hlavní břit
 6. Vedlejší břit

Přehled vodicích fazetek

Fazetka Popis Oblast použití Pevnost v tahu (tvrdost podle Brinella)
P60 Hlavní a vedlejší břit
Úhel fazetky 6°
< Žíhaná >
např.: konstrukční ocel, nástrojová ocel, hlavní použití při obrábění materiálů náchylných na vibrace a za nestabilních podmínek
300–700 N/mm2
(90–210 HB)
S60 Vedlejší břit
Úhel fazetky 6°
< Žíhaná >
např.: konstrukční ocel, nástrojová ocel
500–850 N/mm2
(150–250 HB)
P50 Hlavní a vedlejší břit
Úhel fazetky 5°
< Válcovaná >
např.: konstrukční ocel, nástrojová ocel, nerezavějící ocel (austenit)
450–800 N/mm2
(135–240 HB)
S50 Vedlejší břit
Úhel fazetky 5°
< Válcovaná >
např.: konstrukční ocel, nástrojová ocel, nerezavějící ocel (austenit)
550–950 N/mm2
(160–280 HB)
P40 Hlavní a vedlejší břit
Úhel fazetky 4°
< Válcovaná >
vysoce tepelně odolné slitiny
700–1100 N/mm2
(210–235 HB)
S42 Vedlejší břit
Úhel fazetky 4°
< Zušlechtěná >
např.: ocel k zušlechťování, nástrojová ocel, nerezavějící ocel (Duplex), slitiny na bázi Ni
750–1200 N/mm2
(220–350 HB)
P30 Hlavní a vedlejší břit
Úhel fazetky 3°
< Zušlechtěná >
např.: ocel k zušlechťování, nástrojová ocel, nerezavějící ocel (Duplex), slitiny na bázi Ni
850–1350 N/mm2
(250–400 HB)
S30 Vedlejší břit
Úhel fazetky 3°
< Zušlechtěná > 
např.: ocel k zušlechťování, nástrojová ocel
900–1500 N/mm2
(280–470 HB)

Doporučená oblast pro používání vodicích fazetek na bázi pevnosti v tahu ocelového materiálu (N/mm2)

Doporučená oblast pro používání vodicích fazetek na bázi tvrdosti podle Brinella ocelového materiálu (N/mm2)