Komplexní kontrola procesu s ToolScope

Digitální monitorování Vaší výroby

Procesy bezpečně pod kontrolou

CERATIZIT razí cestu pro digitální budoucnost třískového obrábění. Základním předpokladem pro dosažení stanoveného cíle je funkční monitorovací a regulační systém ToolScope. Systém neustále zaznamenává signály ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a následně používají pro monitorování a regulaci stroje.

 • ToolScope zaznamenává, vizualizuje a vyhodnocuje procesní data.
 • odchylky se identifikují v reálném čase
 • prostřednictvím systému ToolScope můžete automaticky zasahovat do svých výrobních procesů.
 • stav stroje se monitoruje za účelem provádění údržby 
 • v případě kolize/nárazu se aktivuje nouzové zastavení (airbag stroje)
 • tímto způsobem tak lze předcházet přetížení nástroje i obráběcího stroje
 • analýza životnosti nástroje
  (zaznamenávají se údaje o používáním nástroje) 
 • analýza doby používání nástroje
  (analýza prostojů stroje i příslušných důvodů)
 • 100 % kontrola obrobku: dokumentují se kritické procesní parametry 
  (zajištění standardů kvality)

Kontrola procesu

TS-PM: Monitorování procesu

Systém ToolScope se automaticky naučí optimální průběh procesu a následně reaguje na odchylku při obrábění.

 • zjistí zlomení nástroje
 • minimalizuje následné poškození nástroje, obrobku a stroje
 • rychlé a snadné přizpůsobení výrobním procesům
 • umožňuje obrábění bez operátora prostřednictvím 100 % kontroly obrobků

TS-WEAR: Identifikace opotřebení

Systém ToolScope identifikuje opotřebené nástroje na základě průměrné procesní síly. Tak lze bezezbytku vyčerpat rezervní potenciál nástroje.

 • snižuje náklady na nástroje / riziko zlomení nástroje
 • zvyšuje využitelnost stroje
 • optimalizuje využití nástroje

TS-AFC: Adaptivní regulace posuvu

Regulace posuvu urychluje proces tam, kde je to možné bez jakýchkoliv rizik, a současně chrání nástroj tím, že zachycuje zátěžové špičky.

 • zkracuje dobu taktu a chrání nástroj před přetížením
 • prodlužuje životnost nástroje
 • zvyšuje využitelnost stroje

Ochrana stroje

CD: Monitorování kolize

Monitorování kolize identifikuje kolize nástroje v rychloposuvu pomocí snímače zrychlení. Během časového intervalu <1 ms se aktivuje nouzové zastavení a tím se zabrání vzniku většího poškození.

 • snižuje náklady na opravy
 • zkracuje prostoje stroje
 • dokumentuje kolize

TS-CM: Monitorování stavu stroje

Zde se snímá takzvaný otisk prstu stroje. Tím lze zobrazovat tendenční průběhy stavů stroje. Sledování tendenčních průběhů usnadňuje pracovníkům údržby provádět konkrétně nutná opatření.

 • včas identifikuje poškození ložisek os a vřeten
 • napomáhá při plánování údržby a vyhledávání poruch

Dokumentace & digitalizace

TS-TCLog: Záznam o výměně nástroje

Zaznamenává používání nástroje pomocí počitadla obrobených obrobků nebo životnosti nástroje, čímž se snižuje administrativní náročnost. Analýza odchylek životnosti nástroje odhaluje optimalizační potenciál.

TS-MDA: Analýza strojních parametrů

Eviduje provozní parametry stroje a ukládá je do paměti za účelem dalšího vyhodnocování. Provozními parametry jsou například prostoje stroje a důvody prostojů stroje. Analýza těchto parametrů umožňuje vysoké zvyšování produktivity.

TS-QRep: Dokumentace kvality

Monitorování a dokumentace v reálném čase jako doložení kvality v případě kritických procesů. Podporované jsou i speciální kontrolní normy platné pro letecký průmysl „GEP11TF12“ a „MTV548-4“ pro zajištění vysokého jakostního standardu.

TS-Connect: Síťové funkce

Implementace systému ToolScope do firemní sítě umožňuje automatický přenos dat na server nebo na síťový disk. Tím je zajištěno dlouhodobé zálohování dat, automatické zálohování i dálkový přístup.

Automatizace vaší výroby s kombinací jedinečných řešení digitálního monitorování:

 • ToolScope (přímé připojení stroje)
 • spike®_mobile (nejlepší měřící zařízení)

Vaše výhody s kombinací těchto digitálních systémů:

 • Přesný monitorovací signál (i pro malé síly)
 • Živé monitorování procesu k zabezpečení procesu
 • Přímá zpětná vazba stroje

Individuální požadavky se perfektně zrealizují prostřednictvím systému ToolScope, což dokládá následující praktický příklad od našeho zákazníka:

1. Snížení doby taktu až o 15 %

 • Dokončování s adaptivní regulací posuvu

2. Zvýšení procesní bezpečnosti až o 25 %

 • Vnější obrábění a zahlubování rozdělovacího vedení paliva s monitorováním procesu

3. Prodloužení životnosti nástroje až o 30 %

 • různé vrtání, soustružení a frézování s monitorováním opotřebení
 • optimální životnost nástroje
 • dodatečné využití nástroje pomocí systému ToolScope
  Monitorování opotřebení systémem ToolScope umožňuje bezpečné využívání rezerv nástroje s ohledem na jeho životnost
Náš servis, výhoda pro Vás
 • funkce systému ToolScope vyladěné dle Vašich individuálních potřeb
 • podpora přímo u Vás při zavádění nových procesů a obrobků
 • neustále aktuální informace díky příslušným školením a aktualizacím softwaru

ToolScope sleduje a monitoruje výrobu komponent turbínových motorů

Přečtěte si náš příběh o úspěšném  využití našeho monitorovacího systému ToolScope v leteckém průmyslu.

Smart Manufacturing: Save 90% process time
Process-safe milling by using the latest tooling technologies, innovative CAM solutions and reliable process monitoring.

Watch the video to see our X5G-Z vice compared to a competitive vice. We proved the functionality of the dampers with a vibration sensor which is evaluated in ToolScope. The aim was to achieve the best possible surfaces with the 5-axis vice, heavy duty chuck with SilverLine cutter and with the process monitoring tool Toolscope.

Why not also take a look at our 5th episode of THE CUT by CERATIZIT, where we talk about how you can achieve full control over production processes with our digital monitoring tool ToolScope.