Hvilken effekt har genopslibning på fræseren?

Ende

Ved for stort slid på endegeometrien afkortes denne og slibes påny. Dette resulterer i, at værktøjet forkortes (skærlængde) med den længde x, der afkortes af.

Spånspiral

Ved genopslibning i spånspiralen reduceres skærdiameteren.

Omkreds

Ved genopslibning af skærekantslængden reduceres skærdiameteren.

Hals

Hvis halsen på et værktøj genopslibes påvirker det kun diameteren.
Halslængden ændres ikke!