Bæredygtighed er ikke et mål, men vores mission

Vi har en ambitiøs bæredygtighedsmission, som vil ændre hele værdikæden. Men ægte bæredygtighed er kun noget, vi kan nå i fællesskab. Derfor rækker vores mission ud over vores eget område: Vi vil gøre det muligt for vores kunder at producere mere bæredygtigt med vores produkter og serviceydelser. Med vores ambitiøse mission vil vi yde et vigtigt bidrag til at løse klimakrisen.

Fælles om bæredygtighed

Emnet bæredygtighed vil være gennemgående i alle dele af vores virksomhed og sætte nye standarder for samarbejdet med vores partnere og kunder. For at synliggøre vores bæredygtighedsaktiviteter og understrege vigtigheden af samarbejdet om bæredygtighed, har vi udviklet vores egen label: connACT.

En kreativ sammensætning af ordene ”connected” og ”action”, som præcist udtrykker, hvad det handler om: handle i fællesskab, forene kræfterne og sammen sætte handling bag ordene om bæredygtighed.

Vores vision: Pionerer inden for bæredygtighed

Vi tager vores ansvar for miljøet alvorligt. I 2025 vil vi være førende inden for bæredygtighed i hårdmetal- og spåntagningsindustrien. Derfor implementerer vi vores bæredygtighedsmission i hele værdikæden.

Hvordan planlægger vi at realisere vores vision og gennemføre vores mission?

Vores bæredygtighedsstrategi

For at kunne implementere vores ambitiøse bæredygtighedsmission i hele virksomheden har vi inddraget hele værdikæden. Vores bæredygtighedsstrategi handler ikke kun om interne processer og ressourcer. Den sætter nye standarder for samarbejdet med vores partnere – hvad angår miljø, sociale og ledelsesmæssige aspekter, ESG (Environmental, Social and Governance).

Vi ved, at der er mange områder at tage hensyn til her. I første omgang koncentrerer vi os især om de aspekter, der har den største indflydelse: Klimaneutralitet og cirkulær økonomi.

Mission #1: Klimaneutral i 2025

Vi er bevidste om vores ansvar for miljøet og arbejder hårdt på at holde vores CO2-fodaftryk så lille som muligt. FN’s mål for en bæredygtig udvikling siger, at vi i 2050 ikke længere skal udlede drivhusgasser. Vi stræber efter at nå det mål allerede i 2040.

  • Inden 2025: Klimaneutral, emissionsreduktion på 35 %
  • Inden 2030: 60% kombi-reduktion
  • Inden 2040: Net zero, emissionsreduktion på 75 %

Mission #2: Reducere brugen af nye råstoffer

For at reducere udvindingen af nye råstoffer er det vores mission at øge andelen af de resterende råstoffer i hårdmetalproduktionskæden i 2030 til over 95 % (baseret på genanvendelsesandelen af sintrerede produkter).

UN Global Compact

Vi har siden september 2023 støttet FN's Global Compact. Ledelsen hos CERATIZIT har underskrevet forpligtelseserklæringen og forpligter sig til at efterleve de 10 principper.

CT-GS20Y

CT-GS20Y var den første kvalitet fremstillet af genanvendt hårdmetal med et produktspecifikt CO2-fodaftryk (PCF). Dermed er det muligt at beregne CO2-besparelsen på de enkelte kvaliteter/produkter.

Reguleringer: