CERATIZIT emballage – sikker er sikker!  

Bæredygtig beskyttelse til førsteklasses spåntagende værktøjer

 

Plastemballage følger os døgnet rundt – og påvirker til dels vores miljø negativt. Men hvorfor interesserer vi som værktøjsproducenter os overhovedet for plastemballage? Kun når vi anvender specielle produktemballager i plast, kan vi være sikre på, at førsteklasses og nogle gange sarte værktøjer opbevares uden skader og ankommer sikkert til kunden.

Det vil sige, at hver enkelt emballage skal være ekstremt stabil og samtidig så lille og let som mulig og så let at stable, som det kan lade sig gøre. Og her har der hidtil ikke været et seriøst alternativ til plast – og vi har derfor optimeret de eksisterende varianter i forhold til bæredygtighed.


Bæredygtige emballager fremstilles 100 % af genanvendte materialer og kan også til fulde tilbageføres i kredsløbet igen.

Hvordan bliver emballage bæredygtig?

Plastemballage og bæredygtighed er ikke nødvendigvis modsætninger. Det sikres gennem en konsekvent og rigtig sortering af plasten efter brug. For private husholdninger sker det via kommunernes sorterings- og genbrugssystemer. Her kommer affaldet til sorteringsanlæg, hvor det sorteres yderligere i fraktioner – PP eller PE – og videreforarbejdes. Derved bliver det muligt ud fra det såkaldte Post Consumer Recycled (PCR) at producere nye produkter.

Ud over PCR benyttes også Post Industrial Recycled (PIR), som stammer fra overskud fra plastindustrien. Herunder hører bl.a. stanserester eller fejlbehæftede batches. Din fordel: De er meget nemme at genanvende, da de er i en ren kvalitet og ikke forurenede. Dermed er PIR generelt et fornuftigt alternativ til nyt, hvor PCR ikke kan anvendes, eller der kræves en særlig renhed af materialet.

Det sorterede affald males, renses, smeltes, filtreres og regranuleres for at få en ny værdifuld ressource ud af det. Det genanvendte materiale mangler ikke noget i forhold til det råoliebaserede materiale. Det har samme beskyttelse og samme produktkvalitet som råoliebaserede grundmaterialer.

Sådanne granulater arbejder vores partner, rose plastic AG med. Den familieejede virksomhed fra Hergensweiler/Lindau i Tyskland har fremstillet genanvendelig emballage i over 65 år og er i dag markedsførende på produktion af plastemballage til værktøjer. De anvender udelukkende genanvendelig plast, som takket være en kvalitetsren fremstillingsproces giver en intern genanvendelseskvote på tæt på 100 %. Resultatet er produkter, der er testet mange tusind gange og er klar til markedet.

 

Hvad gør recyklater?

Der er forskellige standarder for at indsamle gammel plast, afhængigt af hvor i verden man befinder sig. Det kan derfor ske, at det forarbejdede recyklat afhængig af proces eller sortering udviser forskelle i farven. Også landespecifikke regler spiller en rolle her. Mørkt materiale ses f.eks. der, hvor al plastaffald benyttes til videreforarbejdning til recyklat.

PCR-produkter opfylder meget høje standarder i forhold til kvalitet og ydelse. De adskiller sig dog også på nogle punkter fra en ny vare – hvilket på ingen måde er et tegn på dårligere kvalitet. De færdige emballageprodukter kan f.eks. indeholde små synlige indlejringer, og den indvendige kontur på blæseformede artikler har en let struktureret overflade. På filmhængsler ses de hvide brudflader tydeligere, uden at disse dog påvirker hængslets funktion. Og PCR-emballage lugter en lille smule.

Fordelene er meget store: Så snart der anvendes recyklat til fremstilling af emballagemateriale, reducerer dette brugen af fossile råstoffer og sænker samtidig energibehovet. Eksempelvis er det nødvendigt med to gange så meget energi til fremstilling af konventionel PET som til videreforarbejdningen. Desuden udledes der 75 % mindre CO2 i forhold til anvendelsen af konventionelt granulat. Recyklat kan derudover anvendes mange gange, afhængig af materialets renhed.

Hvilke fordele har brugen af recyklat for miljøet?

 • At videreforarbejde allerede anvendt plast og benytte det igen, reducerer brugen af råstoffer og sænker samtidig energibehovet.
 • Ved genanvendelsen af forarbejdet kunststofgranulat i industrien sparer man CO2-emissioner.
 • Hvis brugt emballage tilbageføres i recycling-kredsløbet, ender mindre emballageaffald i miljøet.
 • Da emballageaffaldet er råstoffet til ny emballage, sikres en højere råstofforsyning.
 • Materiale- og energiomkostningerne kan sænkes.
 • Der opstår holdbare og innovative produkter til forbrugeren.

Funktionelle emballager med genkendelsesværdi

Emballager skal i første række være funktionelle og beskytte vores produkter optimalt. Samtidig skal de gøre afsenderen direkte genkendelig. Hertil har vi udviklet et funktionelt informationssystem med entydig producentidentifikation – hos os via den røde emballage – og en let forståelig mærkat med de vigtigste produktdata.

Det ses på alle vores emballagetyper. For ikke at have for mange forskellige æsketyper i omløb ensarter vi så vidt muligt. Vi benytter bl.a. den nye BlockPack til vores skaftværktøjer. Den er nem at åbne og lukke og holder til gengæld godt i lukket tilstand takket være TwistLock-lukningen. Da dæmpning er en væsentlig egenskab ved den brudsikre emballage til vores værktøjer, har BlockPack en speciel bundkonstruktion, påsatte afstivningsriller og indbyggede fødder.

For at kunne afbilde forskellige værktøjslængder med én type kan emballagerne via en rastermekanisme udvides i længden. Derudover ligger de godt i hånden, også når der bruges handsker, og er formstabile – hvis der skulle falde noget ned på dem. Hverken fugt eller olie kan trænge ind, endsige beskadige det værdifulde indhold. BlockPacks er meget nemme at stable og have på lager, de kan lukkes igen og anvendes flere gange.

Til vores store udvalg af vendeskær leverer rose plastic med InsertClick Box 2A og 3A den passende specialemballage. Den er udelukkende konstrueret med henblik på vendeskær (ISO-skær, stikskær, gevindskær, vendeskær, gevindfræseskær). Takket være ruminddelingen beskyttes de sarte skær helt perfekt.

Til de særlige PKD- og CBN-vendeskær benytter vi som optimal produktbeskyttelse InsertBox Connect, som er udviklet specielt til CERATIZIT af rose plastic. Med denne enkeltindpakning kan vi i modsætning til den gamle emballage helt undvære skumindlægget. For at sikre den største beskyttelse af skærene er der særlige inddelinger til de forskellige vendeskær. Derudover sørger CERATIZIT-logoet på låget for, at vendeskærene holdes præcist og stabilt på plads i emballagen.

Vi anvender følgende emballagetyper til vores spåntagende værktøjer, værktøjsholdere og vendeskær:

 • BlockPack (til bor, rivaler, værktøjsholdere og adapter)
 • TopPack FoldBack (til HM-mikroværktøjer, HM-gevindfræser, HM-bor og HM-fræser)
 • TopPack Xpress (til HM-værktøjer som gevindfræser, bor, fræser)
 • TopPack Conical (til HM-værktøjer som gevindfræser, bor, fræser)
 • TopPack Tele (til HM-værktøjer som gevindfræser, bor, fræser)
 • TopPack Xline (til HM-dybhulsbor)
 • SK-Pack (til SK-værktøjsholdere)
 • MK-Pack (til målehoveder, fræsning)
 • UniBox (til specialvendeskær, skruer, reservedele, tilbehør)
 • MH-Pack (MultiChange-hoveder, modulære udskiftelige fræsehoveder)
 • SZ-PropfPack (til klemmepatroner)
 • InsertBox (til vendeskær til drejning, spindel, fræsning, bor, stikning)
 • InsertBox Connect (til PKD-skær til bearbejdning af aluhjul)

Vores mål: Mindst 60 % reduktion af CO2-udledningen

En gennemtænkt og reguleret cirkulær økonomi gør plast til et vigtigt sekundært råstof, også efter sit første liv – hvilket ikke mindst taler ind i bæredygtigheden: Emissionen af drivhusgasser kan via genanvendelse af plast sammenlignet med produktionen af nye varer reduceres betydeligt. Eksempelvis reducerer genanvendelsen af 1 ton plastaffald emissionerne med 1,2 - 1,4 tons CO2 sammenlignet med fremstillingen af den samme mængde plast fra fossile kilder.

Vores fabrikker havde i 2021 en produktion på mere end 6,3 mio. stk. plastemballager, hvilket svarer til en samlet vægt af plast på ca. 58,6 tons. Når vi beregner den forventede volumen i Europa for 2022, kan vi ved at benytte emballage i PCR-plast sammenlignet med ny plast spare 226 tons CO2-emissioner om året. På den måde sænker vi med denne omstilling vores CO2-udledning på emballage med mindst 60 procent.

Omstillingen på emballage til PCR-recyklat er allerede i gang og videreføres gradvist. I de aktuelle udviklinger findes et enormt potentiale for miljøet, som vi fortsat vil benytte til hele tiden at skrue yderligere på CO2-skruen. Vi arbejder i den forbindelse tæt sammen med vores teknologiske partner rose plastic, og der åbner sig nye perspektiver og måder at optimere emballagedesignet.

Du kan være med til at sikre, at plastemballage ikke er en ensrettet vej: Via særlige opsamlingssteder kan du aflevere de udtjente bokse tilbage til kredsløbet og bidrage til at støtte miljøet og de naturlige ressourcer. Vi hjælper dig gerne på vej!

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere, om hvordan du får dine emballager tilbage i recycling-kredsløbet? Tag en snak med os, eller skriv til os på packaging@ceratizit.com

Find flere oplysninger om recycling under Recycling hos CERATIZIT.