CERATIZIT recycling-service – miljøvenlig, bæredygtig og økonomisk

For os betyder recycling en ansvarlig håndtering af ressourcerne.
Med bevidst beskyttelse af de begrænsede primære ressourcer bestræber vi os på at øge andelen af genanvendte materialer betydeligt gennem genanvendelse af hårdmetal.
I den forbindelse begrænser CERATIZIT med genanvendelse af sekundære stoffer følgerne af intensiv minebrydning som f.eks. luft-, vand- og jordforurening samt brugen af større energimængder.

 

Vores service

 • Det bliver ikke nemmere – vi holder styr på de enkelte procestrin for dig.
  Vi køber dit hårdmetal tilbage baseret på en aktuel markedspris og stiller mængdespecifikke opsamlingsbeholdere og transportløsninger gratis til rådighed. Vores konstant optimerede recycling-proces garanterer et øget udbytte af sekundære råstoffer.
 • Tilbageførsel til udgangsmaterialet kan for hårdmetal ske på to forskellige måder:
  For det første via zinkprocessen, hvor hårdmetallet omdannes til pulver, som indeholder over 99 % wolframcarbid i sin oprindelige form samt metallisk kobolt og andre tilsætningsstoffer som væksthæmmere.
  For det andet gennem en kemisk proces, hvor kobolt opstår som biprodukt, hvilket sker ved et meget lavt energiforbrug. Vi arbejder i begge processer tæt sammen med vores partnerselskab Global Tungsten & Powders (GTB) i USA.

Ved du, hvad der gemmer sig i dit slidte værktøj?

Dit hårdmetalværktøj indeholder store mængder af de populære materialer kobolt (Co) og wolfram (W). Afhængig af hårdmetallets hårdhedsgrad ligger wolfram-andelen på mellem 65 - 90 %, og kobolt på op til 25 %. Kobolt anvendes bl.a. til fremstilling af litium-ion-batterier og er på grund af den stigende e-mobilitet et af det mest efterspurgte stoffer.
Den primære udvinding af kobolt og wolfram fra malm er dyr – for at få et ton wolfram skal der udvindes og bearbejdes 250 tons malm. Recycling af brugt hårdmetal har et langt bedre materialeudbytte og et bedre miljøregnskab.
Alt i alt gør dette udvinding af råmaterialer gennem genanvendelse meget mere effektiv, sparer store mængder energi og skåner miljøet.

To metoder til effektiv genanvendelse af hårdmetal

Så snart de slidte vendeskær og værktøjer ankommer hos os, transporteres de til vores recycling-anlæg, hvor de omdannes til pulver. Vi benytter to metoder til genanvendelsen: Den termiske zink-recycling eller en kemisk proces.
 
1. Den termiske zinkmetode
Ved zinkprocessen blandes hårdmetallet med zinkmetalstykker til grafittegl og forarbejdes i en specialovn. Teknologien er baseret på, at koboltbindemetallet reagerer med den diffunderende flydende zink. Som resultat af denne reaktion dannes intermetalliske faser med en høj volumenekspansion. Hårdmetallet svulmer op og smuldre i tynde lag, og tilbage er en porøs masse af wolframkarbid og kobolt. Efter denne reaktion fordampes og genanvendes zink ved en høj temperatur. Efterfølgende omdannes den porøse masse til pulver. Herefter følger en proces med finmaling og produktionen af en homogen batch i en batchblander.
I modsætning til den kemiske proces sker der i zinkprocessen ingen kemisk omsætning af wolframkarbiden og bindemetallet. Det betyder, at den oprindelige kornstørrelse på wolframkarbid i hårdmetallet ikke ændres, og at også koboltbindemetallet kan genanvendes. Da der ved zinkprocessen udelukkende sker en fysisk-mekanisk modifikation uden ændring af den kemiske sammensætning, skal der bruges rent skrot i en ren kvalitet for at kunne garantere en genanvendelse af høj kvalitet.

 • Termisk behandling af brugt hårdmetal med zink
 • Genanvendt pulver indeholder over 99 % wolframkarbid i sin oprindelige form
 • Omkostningseffektiv sammenlignet med den kemiske proces
 • Miljøvenlig, da der ikke anvendes våd kemi

2. Den kemiske metode
Alle komponenter i det brugte hårdmetal opløses i atomdele og efter forædling, ekstraktion og krystallisering og efterfølgende termiske pulvermetallurgiske processer igen overført til råproduktet. Der kræves kun et meget lille energiforbrug til processen. Kobolt opstår som separat biprodukt til processen.

Dine fordele

 • Individuelle løsninger
  Sammen med dig optimerer vi inden for rammerne af et langvarigt partnerskab kredsløbet fra køb over skrottilbagetagelse og produktion til gensalg.
 • Certificeret kvalitet
  Vi har udviklet processer, som er certificeret iht. ISO 9001 og ISO 14001, og som omdanner hårdmetal til genanvendeligt pulver efter brug. Det betyder, at du altid kan regne med en fremragende kvalitet på vores hårdmetalkvaliteter.
 • Social og miljømæssigt ansvar
  Ved at handle ansvarligt kan du være med til at passe på de begrænsede primære ressourcer! I den forbindelse begrænser CERATIZIT via recycling følgerne af intensiv minebrydning som f.eks. luft-, vand- og jordforurening samt brugen af større energimængder. Med op til 75 % energibesparelser og 40 % reduktion af den samlede CO2-udledning understreger det økonomien i recycling-processen, når det kommer til energi og miljø.

Bliv en del af vores bæredygtige materialekredsløb, og bidrag sammen med os til miljøet!

Kontakt os:

     

I samarbejde med Stadler Metalle GmbH & Co. KG

Stadler beskæftiger sig med genanvendelse og handel med sekundære råstoffer. Med et globalt netværk af aktive partnere og egen bilpark er virksomheden, som har hovedsæde i Türkheim i Tyskland, i stand til hurtigt og fleksibelt at indrette sig på kundernes krav.

Med mange års erfaring kombinerer Stadler kvalitet, service og pris med et serviceudbud, der passer til markedet.

til Stadler Metalle