Green Carbide – den dokumenteret mest bæredygtige hårdmetal

!Vil du gerne måle og reducere CO2 -fodaftrykket af dine produkter?
! Vil du gerne opnå højere prisstabilitet og reducere politiske og logistiske risici?
!Vil du gerne bidrage til cirkulær økonomi uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne?

Så kan du sammen med os glæde dig til introduktionen af vores "Green Carbide" hårdmetalkvalitet CT-GS20Y!

For nogle virksomheder er "bæredygtighed" ikke andet end et buzzword. Hos CERATIZIT derimod er bæredygtighed dybt forankret i vores DNA, og vi gør alt, hvad vi kan for at igangsætte innovative tiltag: En overbevisende stor recycling-kvote og et samvittighedsfuldt energiforbrug er blot et par eksempler.

Nu går vi skridtet videre og præsenterer med CT-GS20Y det første hårdmetal på markedet, hvor det er muligt at beregne Product Carbon Footprint – vores hårdmetal med den grønne sjæl!

Ansvarlig omgang med ressourcerne kobolt og wolfram:

Ressourceeffektiv og sparsomt forbrug af råstoffer, genanvendelse af sekundære råstoffer i form af genanvendte spåntagende værktøjer af hårdmetal, udvikling af innovative løsninger med et så lavt miljømæssigt aftryk som muligt står øverst på vores dagsorden.

Hårdmetal og de heraf fremstillede komponenter og værktøjer er værdifulde, da de har en høj andel af de populære elementer kobolt (Co) og wolfram (W). Det er både dyrt og meget energikrævende at udvinde kobolt og wolfram fra malm. Til et ton wolfram skal der f.eks. udvindes og bearbejdes 250 tons malm. Et ressourceeffektivt og reduceret forbrug af råstoffer står øverst på vores dagsorden. Samtidig skal sekundære råstoffer i form af genanvendte spåntagende værktøjer i hårdmetal genanvendes over produktets levetidscyklus og bruges igen.

Hos CERATIZIT arbejder vi hele tiden på at udvikle nye produkter, som vores kunder kan bruge til at øge deres effektivitet i spåntagningsprocessen. Samtidig har vi hele tiden løsninger med det lavest mulige miljømæssige fodaftryk for øje, hvilket vi nu har realiseret med CT-GS20Y: Vores første, "Green Carbide" kombinerer ydeevnen på en førsteklasses hårdmetalkvalitet med en fokuseret bæredygtig produktion.

Hårdmetal-recycling er ressourcebevarende

Den nye hårdmetalkvalitet CT-GS20Y består for mere end 99 % af førsteklasses sekundære råstoffer, også genanvendte hårdmetaller fra udtjente fræsere, bor og andre hårdmetalværktøjer. Men det var ikke nok for CERATIZIT: Ved hjælp af produktionsprocesser og energikilder med meget lille emissionsudledning samt konsekvent korte transportveje i hele proceskæden kan vi garantere en CO2-reduceret produktion. Med 2,6 kg CO2/kg hårdmetal har vi opnået et hidtil uset lavt CO2-fodaftryk på en førsteklasses hårdmetalkvalitet med maksimal ydeevne. Ved at anvende dette hårdmetal til dine spåntagende værktøjer kan du som CERATIZIT-kunde være med til at reducere CO2-regnskabet markant for dine produkter. Det er også positivt for dine kunder: Da vi anvender genanvendt hårdmetal, får de fordel af mere stabile priser og en højere leveringsikkerhed – også uden at skulle tabe så meget som en µ på maksimal ydeevne eller reproducerbarhed.

Overbevisende ydeevne på den bæredygtige hårdmetalkvalitet

10 %-submikron-hårdmetal med en wolfram-kornstørrelse 0,5 til 0,8 µm er med en dækning på ca. 70 procent den vigtigste kvalitetsgruppe til bore- og fræseværktøjer af fuld hårdmetal. Og så var det nærliggende at gøre en bæredygtig kvalitet klar til markedet på det brede anvendelsesområde for 10 %-submikron-hårdmetaller. Beslutningen understøttes af resultaterne fra flere fræseforsøg, hvor CT-GS20Y blev sammenlignet med flere eksisterende førsteklasses hårdmetalkvaliteter samt en af vores egne downcycling-kvaliteter – hvor resultaterne var overbevisende. Her kom den nye Green Carbide kvalitet CT-GS20Y ud med fremragende resultater og var lidt bedre end de førsteklasses hårdmetalvarianter og tydeligt bedre end downcycling-produktet.

Standtid indtil værktøjsbrud

Testparameter:

 • Materiale: 1.4301 (X5CrNi18-10)
 • Værktøj: Skaftfræser Ø 10 mm, 4 skær, belagt
 • Vådbearbejdning
 • Vc = 100 m/min
 • a p = 10 mm
 • ae = 9 mm
 • f z = 0,05 mm (+ 0,01 mm pr. bane)

Standtid indtil slidmærkebredde nås

Testparameter:

 • Materiale: 1.2379 (X153CrMoV12)
 • Værktøj skaftfræser Ø 10 mm, 4 skær, belagt
 • Vådbearbejdning
 • Vc = 200 m/min
 • f z = 0,07 mm
 • a p = 2 mm
 • ae = 1 mm

Product Carbon Footprint (PCF) som indeks for bæredygtighed

Kan man overhovedet dokumentere bæredygtighed i spåntagningsindustrien? Hvilket indeks anvendes til bæredygtighed af hårdmetaller? Den første undersøgelse og verificering af produktrelaterede CO2-fodaftryk er en noget ressourcekrævende proces. Product Carbon Footprint (PCF) bestemmer de drivhusgasemissioner, der opstår ved fremstilling af transport af produkter eller produktgrupper. PCF gør det muligt at gennemføre faktabaserede sammenligninger og at påvise forbedringsmuligheder i den samlede produktionskæde. Den aktuelle undersøgelse og beregning af PCF for CT-GS20Y er baseret på beregningsgrundlaget for det virksomhedsrelaterede CO2-fodaftryk (Corporate Carbon Footprint, CCF) for produktionsstedet for CERATIZIT Reutte, som er certificeret af Quality Austria iht. ISO 14064-1:2019.

Hvordan kan en virksomhed udvikle og fremstille en bæredygtig hårdmetalkvalitet? Der er flere svar: Ved at arbejde hårdt med udvinding og forarbejdning af sekundære råstoffer, anvende vedvarende energi, holde anlægsteknologien opdateret og kontinuerligt arbejde på effektiviteten i alle enkeltprocesser af værdikæden. Det er ikke noget, der sker over en nat. I dette tilfælde har det betalt sig, at CERATIZIT-koncernen allerede gennem årtier hele tiden har vurderet på produktionsprocesserne fra pulver til færdigt produkt. Og vi arbejder helt bevidst med brugen af sekundære råstoffer, i dette tilfælde genanvendt hårdmetal.

Her ses sammenligningen af PCF for den nye hårdmetalkvalitet CT-GS20Y og PCF af en konventionel referencekvalitet produceret i Reutte. Desuden vises to hypotetiske referencetilfælde, som er baseret på data fra referencekvaliteten fra Reutte og anskueliggør, hvordan anvendelsen af et andet miks af strømforsyning påvirker PCF. Som eksempel er vist fodaftrykket ved et gennemsnitligt strømmiks i Tyskland og i Kina.

Kilde: European Environment Agency (www.eea.europa.eu) – 2019
Kilde: The International Energy Agency, (www.iea.org) – 2019

Downloads

Green Carbide Flyer

EN.PDF

DE.PDF