Godt forsynet, også i fremtiden

Hårdmetal fra USA til det globale marked

Global Tungsten Powders fabrik i USA

Global Tungsten & Powders? Mange har måske allerede hørt navnet på den virksomhed, der siden 2008 har været en del af Plansee-koncernen som leverandør af wolfram- og wolframkarbidpulver. Men hvem gemmer sig egentlig bag GTP og pulverne?

På den største fabrik i Towanda, Pennsylvania producerer GTP bl.a. basismaterialer til hårdmetalproduktion. De over 500 medarbejdere fremstiller i USA ikke blot ammoniumparawolframat (APT), wolframoxid (WOx), wolframmetalpulver (WMP), wolframkarbid (WC) samt pressefærdigt pulver (RTP), men også halvfabrikat og komponenter af wolfram og wolframlegeringer. Mere end 20 medarbejdere i forsknings- og udviklingsafdelingen sørger desuden for, at GTP også altid er et skridt foran konkurrenterne.

Kemilaboratorie i XXL-format

Vejen fra malm i wolframminerne til det værdifulde wolframpulver til videreforarbejdning er lang. "Wolframen gennemgår den længste fase - fra malet malm eller skrot til pulver - her i Towanda. Vi er i bund og grund en kæmpe kemisk fabrik, hvor et kompetent team forbereder wolfram til videre forarbejdning i utallige individuelle kemiske processer" forklarer Bernard Legrand, driftsdirektør hos GTP. Pulverkvaliteterne er optimeret til forskellige anvendelser. GTP producerer ud over wolframkarbid også RTO, dvs. ready-to-press pulver, der som basismateriale kan anvendes til produktion af hårdmetalværktøjer, sliddele og andre præcisionskomponenter. Pulverne, der leveres fra GTP, er legeret således, at de f.eks. med det samme kan anvendes til fremstilling af vendeskær: Pres, sintrer, klar!

Siden juli 2021 har GTP Powders været en del af CERATIZIT-koncernen og har sin egen division. Fabrikkerne i Bruntál, Tjekkiet og Niederkorn, Luxembourg videreforarbejder wolframoxyd fra Towanda til wolframkarbid til CERATIZIT og wolframmetalpulver til Plansee HLW (højtydende materialer). CERATIZITs Stadler Metalle i tyske Türkheim samt Tikomet Oy i finske Jyväskylä er en udvidelse inden for recycling-området. Stadler Metalle er specialiseret inden for handel med sekundære råstoffer, mens Tikomet er ansvarlig for recycling af hårdmetalskrot til wolframkarbid-kobolt-pulver.

Wolframkarbid-kobolt-pulver

GTP anerkendt som "problemfrit smelteanlæg"

Det globale marked for wolfram er klart afmærket og betjenes for den største dels vedkommende af kinesiske udbydere. Over 80 % af den wolframmalm, der ligger tæt på overfladen, og som forholdsvist nemt kan udvindes, findes i Kina. "Kun denne forekomst kan man økonomisk komme til, da omkostninger ved udvindingen ellers stiger uforholdsmæssigt", siger Eric Rowe, Director of Raw Materials Sourcing & Planning. På trods heraf er det for GTP som altid vigtigt at sikre en problemfri forsyning af råstoffer. I 2013 var GTP den første omsmeltningsvirksomhed i verden, som fik prisen som "Conflict Free-Smelter", og man opfylder i dag OECD-retningslinjerne for påpasselighedspligt ift. en ansvarlig logistikkæde for mineraler fra konfliktområder med stor risiko. "Vi arbejder på, at alle vores råstoffer fremskaffes ansvarligt og ikke bidrager til væbnede konflikter, børnearbejde, misbrug af mennesker eller andre alvorlige lovovertrædelser", fortsætter Rowe. Sammen med GTP sikrer Plansee-koncernen bæredygtigt og fortsat behovet for råstoffer.

Recycling som billet til fremtiden

Hvis man har kørt bil om vinteren i Finland, ved man godt, at: Med almindelige dæk kommer man ikke langt. De smarte finner fandt derfor på at udstyre deres dæk med pigge. Da normale materialer slides alt for hurtigt, benyttes pigge af wolfram til dækkene. De virker og kan fremstilles af genanvendte materialer, som bl.a. Tikomet Oy producerer. Virksomheden med 46 medarbejdere har specialiseret sig i genanvendelse af hårdmetalskrot til talrige anvendelser, herunder også fremstilling af disse pigge. Ved hjælp af den nyeste teknologi forarbejdes disse sekundære råstoffer i zinkprocessen til wolframkarbid-kobolt-pulver.

Ved zinkprocessen blandes hårdmetalskrottet med stykker af zinkmetal til grafittegl og forarbejdes i en specialovn. Teknologien er baseret på, at kobolt reagerer med den diffunderende flydende zink. Som resultat af denne reaktion dannes intermetalliske faser med en høj volumenekspansion. Skrottet svulmer op og smuldrer i tynde lag. Tilbage bliver en porøs masse af wolframkarbid og kobolt. Zinken derimod fordamper ved en høj temperatur og kan stort set fuldstændigt genanvendes. Den porøse masse omdannes efterfølgende til pulver. Herefter følger en finmalingsproces og produktionen af en homogen batch i en batchblander. I modsætning til den kemiske proces sker der i zinkprocessen ingen kemisk omsætning af wolframkarbiden og bindemetallet. Det betyder, at den oprindelige karbidkornstørrelse på wolframhårdmetallet ikke ændres, og at også kobolten kan genanvendes.

Universal og bæredygtig

Denne recycling-proces fungerer med alle kvaliteter af slidte hårdmetaldele og udgør en stor del af forsyningen med wolframråstoffer. Kemiværket i Towanda forarbejder derudover alle kvaliteter af wolframholdigt skrot ved hjælp af kalcinering og raffinering – uanset om det handler om usorteret hård skrot, pulverskrot eller blød skrot. Selv slibeslam, såkaldt sludge, genanvendes. For at få de bedste resultater er den store erfaring, som GTP har fået gennem årtiers fortsatte procesoptimering, vigtig. Og på samme måde har bæredygtighed hos CERATIZIT været øverst på dagsordenen længe!

Også i forhold til bæredygtighed og reduktion af CO2-fodaftrykket har den kemiske recycling næsen fremme: Sammenlignet med produktionen fra wolframmalm er emissionen reduceret med en faktor 4. CO2-emissionerne ved zinkmetoden er selv ved brug af miljøskadelige energikilder i størrelsesordning lavere end emissionerne ved kemisk recycling. Med grøn energi er zinkmetoden stort set CO2-neutral. Siden Stadler blev 100 % overtaget den 1. marts 2022, er CERATIZIT den eneste vestlige hårdmetalproducent med egen integreret kilde til sekundære råstoffer, hvilket er en vigtig konkurrencefordel.

Fortiden er tænkt ind

Et står klart: Behovet for wolfram vil stige yderligere de kommende år. Derfor sætter GTP alt ind på at sikre råstofforsyningen også fremover. "De mange foranstaltninger – samarbejdet med rentable miner eller den stadige udvidelse af recycling-andelen – disse aspekter gør os uafhængige og styrker markedspositionen og bæredygtigheden i hele koncernen. Vores hovedopgave består i at sikre en permanent sikker og konkurrencedygtig wolframforsyningskæde for Plansee-koncernen", fastslår Melissa Albeck, der ud over rollen som President og CEO for GTP også sidder i bestyrelsen for CERATIZIT.