Slidtyper ved HSS og HM bor

Splintring ved hjørner

Årsager

 • Emnet bevæger sig, når boret indsættes (f.eks. værktøjsopspænding ikke optimal)
 • Utilstrækkelig køling
 • Rundløbsfejl for stor

Løsninger

 • Kontrol af spændeelement, (kontrol af spindellejeslør)
 • Kontroller kølesmøremiddeltilførsel
 • Optimer rundløb

Splintring ved føringsfaser

Årsager

 • Værktøjsbevægelser
 • Forkert håndtering eller transport

Løsninger

 • Kontroller værktøjsopspændingen, kontrollere værktøjsstabiliteten
 • Anvendelse af original emballage til opbevaring og transport

 

Splintring ved trin

Årsager

 • Ikke tilstrækkelig stabilitet
 • Spændepatron ikke stærk eller præcis nok

Løsninger

 • Kontrol af opspændingsanordningen
 • Brug af højpræcise spændepatroner

Løsægsdannelse

Årsager

 • For lav skærehastighed
 • Negativ flade ved skærehjørner
 • Utilstrækkelig køling

Løsninger

 • Øg skærehastigheden
 • Vælg bor med skarp skærehjørnepræparation
 • Kontroller kølemiddeltilførsel

Udflisning ved styrekanter

Årsager

 • Værktøj bevæger sig ved borets udgang: „Tilbagefjedring“
 • For lidt køling

Løsninger

 • Kontroller værktøjets opspænding
 • Kølemiddelkontrol, forøgelse af kølemiddeltrykket

Udflisning ved hovedskæret

Årsager

 • Ustabile boreforhold
 • Afbrudt spån
 • Maksimal slidbredde overskredet

Løsninger

 • Optimer emne og værktøjsopspænding
 • Reducer tilspænding
 • Udskift værktøjet tidligere

Grubeslid

Årsager

 • For lav skærehastighed
 • Utilstrækkelig køling

Løsninger

 • Øg skærehastigheden
 • Øg kølesmøremiddeltrykket

Spidsvinkel splitning

Årsager

 • For lav tilspænding
 • Borforløb

Løsninger

 • Øg tilspændingen
 • Rundløb < 0,02 mm

Stort fasslid ved skærehjørnet

Årsager

 • Skærehastighed for høj
 • For lav tilspænding
 • Utilstrækkelig køling
 • Boring af to sider eller afbrudt spån ved udgangen

Løsninger

 • Reducer skærehastigheden 
 • Øg tilspændingen
 • Bedre kølesmøremiddel (mere indhold, dyseplacering?) 
 • Kontroller boringsudgang

Stort slid på skæret

Årsager

 • Skærehastighed for høj
 • For lavt kølemiddeltryk
 • Borforløb

Løsninger

 • Reducer skærehastigheden, øg tilspændingen
 • Øg kølemiddeltrykket
 • Rundløb < 0,02 mm