High Dynamic Turning & FreeTurn

Skrub-, slet-, kontur-, plan- og langsdrejning med kun et enkelt værktøj

Med vores nyudviklede drejemetode High Dynamic Turning, HDT, og de dynamiske FreeTurn drejeværktøjer vender vi op og ned på konventionel drejning. Alle kendte drejeoperationer som skrubdrejning, sletdrejning, konturdrejning, plan- og langsdrejning kan udføres med kun et værktøj.

Indtil nu krævede konventionel drejning et specifikt værktøj til hver eneste kontur. Resultatet: Enorme værktøjsomkostninger og lange værktøjsskiftetider. Ved High Dynamic Turning (HDT) udnytter det dynamiske FreeTurn værktøj fræsespindlens fulde frihedsgrad. Det variable skærkantskift sker via rotation omkring værktøjsaksen. Din fordel: Kæmpe besparelse på værktøjer og tidsforbrug ved værktøjsskift.

HDT & FreeTurn sparer op til 25% af din bearbejdningstid

Bliv overbevist. Videoen viser den direkte sammenligning mellem konventionel drejning og drejning med HDT og Freeturn.
Resultatet: FreeTurn sparer 25% af bearbejdningstiden

Oversigt over fordele

 • Stort set alle emnekonturer kan bearbejdes
 • 40 % højere tilspændingsværdier
 • Op til 90 % mindre tomgang
 • Indstillelige tilspændinger under processen
 • Bedre overfladekvalitet gennem ideel tilpasning
 • Færre værktøjsskift på grund af FreeTurns alsidighed
 • Færre værktøjspositioner i maskinen

Produktoverblik FreeTurn vendeskær & holdere

Alt efter applikation er forskellige vendeskær og holdere tilgængelige ab lager

Teknisk rådgivning

Er du interesseret i High Dynamic Turning (HDT) og FreeTurn og vil du gerne have flere informationer eller rådgivning? Så skriv til os!

FreeTurn værktøj - et vendeskær til flere drejeoperationer

Vores FreeTurn er - ligesom et Monoblock-værktøj - opbygget med et slankt skaft og et fastskruet vendeskær. 

FreeTurn vendeskæret kan have flere forskellige skærkanter. Spidsvinkel, hjørneradier, spånbrydere, belægninger og skærematerialer kan kombineres på et skær afhængigt af anvendelsen. Fordelen: Forskellige drejeoperationer kan udføres med kun ét værktøj.

 • Komplet drejning med kun ét værktøj
 • Kæmpe besparelser på værktøjstyper
 • Stor tidsbesparelse på værktøjsskift
 • Vendeskær med op til tre ISO-geometrier kan bruges på en holder
 • Et vendeskær med flere skærkanter kan have forskellige spidsvinkler, hjørneradier, spånbrydere, belægninger og skærematerialer og kan anvendes individuelt

Drejning på alle niveauer med variable indfaldsvinkler

Positioneringen af FreeTurn på forskellige akser, som eksempelvis fræsespindlen, muliggør bearbejdning fra alle sider. Desuden kan indfaldsvinklen ændres under bearbejdningen, hvilket ikke kun muliggør en dynamisk bearbejdning af næsten alle værktøjskonturer i alle retninger, men også justerbare tilspændinger og perfekt spånkontrol. 

 • Indfaldsvinklen kan ændres under bearbejdningen 
 • Tilspændinger, der kan tilpasses
 • Perfekt spånkontrol
 • Dynamisk drejning i alle retninger
 • Trækkende og skubbende skæring
Vinkelændring under bearbejdningsprocessen
Sammenligning mellem konventionel drejning og HDT FreeTurn

Procesoptimering via stabilitet

Til forskel for almindelig drejning ledes den udtrædende hovedkraft (spåntagningskraft Fz) gennem værktøjet og ind i spindlen og ikke ind i holderen. Dette garanterer en optimeret kraftfordeling og lave udfaldstider