Ved hjælp af de nyeste værktøjsteknologier, CAM-løsninger og pålidelig procesovervågning

Hvordan fungerer processikker fræsning?

MonsterMill PCR Uni til trokoide-fræsning sættes på maskinen ved skrubning, den specielle programmering hertil leverer OPEN MIND med sit hyperMILL®-system. Ved efterfølgende sletning satser begge projektpartnere på rundsegmentfræsning med 3D-finish – inklusive imponerende korte procestider. Under mottoet ”Connected Machining” overvåges processerne med overvågnings- og reguleringssystemet ToolScope fra CERATIZIT. Hertil bidrager bl.a. sensorsystem spike® mobile fra pro-micron GmbH. Det måler selv de mindste kræfter direkte på værktøjet og sikrer dermed procesovervågningen og -styringen ned til mindste detalje.

Her kan du se optagelsen af DiMaP "Processikker fræsning":

Præsentation af vores bruger-case

Skrubbearbejdning med MonsterMill PCR Uni

Til skrubbearbejdningen blev hovedsageligt CERATIZITs nye MonsterMill PCR Uni, Ø 20 mm og 60 mm skærlængde anvendt. Programmeringen af trokoide-fræsningen blev leveret af OPEN MIND på hyperMILL®-systemet. Bl.a. den ulige deling og den ulige spiralstigning på MonsterMill-skæret sørger for en stabil og præcis bearbejdningsproces. Desuden blev processerne overvåget og styret med den adaptive tilspændingsregulering TS-AFC in ToolScope. Tilspændingen tilpasses mellem 80 og 120 % af det tidligere beregnede optimale drejemoment. I processen er adaptivt styring baseret på varierende spåndybder, forskellige materialekvaliteter samt opmåling af forbearbejdningen. Dermed opnås en optimal balance mellem beskyttelse af værktøjet og reduktion af cyklustiderne. Værktøjets standtider forlænges med op til 5 %, og cyklustiderne reduceres med 5 - 15 %. Derudover tilbyder OPEN MIND med ”Connected Machining” en effektiv mulighed for at få adgang til maskinen fra programmeringspladsen.

Fordele MonsterMill PCR Uni
 • Optimal spånevakuering under ramping og boring. Med den specielle kernegeometri evakueres spån optimalt for at forhindre fastklemning af spåner.
 • Meget roligt løb med HPC-fræsning: Den ulige skærdeling og ulige spiralstigning modvirker svingninger og sikrer en stabil og præcis bearbejdningsproces.
 • Høje tilspændinger takket være fire skær: for maksimal performance og kortere bearbejdningstider.
 • Vibrationsfri ramping og boring: Den patenterede, specielle centrerspids garanterer høj præcision.
Fordele ved skrubning
 • Reducerede bearbejdningstider
 • Effektiv spånafgang
 • Højere skære- og tilspændingshastigheder end ved konventionelle spåntagningsprocesser
 • Længere værktøjslevetid
 • Bearbejdning der beskytter værktøj og maskine

Sletproces med 3D Finish

I den afsluttende sletprocesskal den endelige kvalitet opnås. Hvis der opstår procesfejl som slid, ubalance eller vibrationer, vil der i nogle tilfælde være behov for betydelige udbedringer. ToolScope gør det muligt at reagere automatisk og øjeblikkeligt på sporadiske "afvigelser". Men da der kun bruges små kræfter under sletning, skal der anvendes meget følsomme sensorer direkte på værktøjsholderen – som eksempelvis spike®_mobile fra pro-micron GmbH. Den måler aksialkræfterne, vridningen og især bøjningsmomentet og overfører dem trådløst. Via den patenterede spike®_polar visualisering vises bøjningsmomentet ikke kun som en kraftkurve, men det er også muligt at vise kræfterne for hvert enkelt skær.

Fordele ved 3D Finish High Performance fræser
 • Høj omkostningseffektivitet: På grund af de store radier er større indgrebsbredder mulige. Det reducerer procestiderne betydeligt
 • Bedre overflader: På trods af kortere bearbejdningstider opnås bedre overfladekvalitet pga. de store radier
 • HA-skaft: Bedste rundløb og bedste afbalanceringskvalitet gennem det cylindriske skaft
 • Universelle anvendelser: 3D Finish-fræseren i hårdmetal er velegnet til stål, rustfrit stål, støbejern, ikke jernholdige metaller, varmebestandigt stål og hærdet stål
Fordele ved sletning
 • 3D Finish: 90 % tidsreduktion
 • CAM: Enkel programmering af de nyeste værktøjer
 • Procesovervågning: ToolScope realiserer alle overvågningsstrategier
 • Kombination med spike_mobile: Registrering og evaluering af de mindste kræfter
 • Samarbejde mellem tre stærke partnere: CERATIZIT, OpenMind og pro-micron

Resumé: Kombinationen af det rigtige værktøjsvalg, programmering og pålidelig procesovervågning har enorme fordele

Skrub viste, hvordan kombinationen af det rigtige værktøjsvalg med MonsterMill PCR Uni og bearbejdningsstrategier som trochoidalfræsning, HPC og 5-akset spiralboring i hyperMILL® sikrer stabile processer. Det understøttes af ToolScope, som ”i proces” hurtigt registrerer målinger og afvigelser fra referenceprocessen og reagerer på disse målinger. Med det resultat, at værktøjets standtider forlænges med op til 5 %, og cyklustiderne kan reduceres med op til 5-15 %. Også sletprocessen med kredssegmentfræseren 3D Finish og den specifikke hyperMILL®-programmering opnår imponerende resultater: Rigtigt god overflade også ved store indgrebsbredder, længere værktøjsstandtider og fænomenale, op til 90 % kortere bearbejdningstider. Takket være proces- og slidovervågningen i ToolScope kombineret med den fine sensor i spike®_mobile kan sletning udnyttes optimalt indenfor værktøjsudnyttelse og emnekvalitet.

Smart Manufacturing: Save 90% process time

Process-safe milling by using the latest tooling technologies, innovative CAM solutions and reliable process monitoring.