Fastspänning av arbetsstycke för runda komponenter: Stationära 3-backschucken SBF-3

För runda arbetsstycken blir det nu spännande

För att kunna bearbeta runda komponenter är rätt spännsystem ofta en avgörande faktor. Med den stationära 3-backschucken SBF-3 från WNT-Performance-serien har vi nu en helt ny lösning i portföljen. Här kan vi, i synnerhet i samspelet med det mekaniska nollpunktssystemet MNG samt det pneumatiska alternativet PNG, visa upp våra starka sidor. 3-backschucken SBF-3 är kompatibel med båda och håller därmed uppställningstider och icke-produktiva tider till ett minimum.

Bakom den snabba växlingen står backsnabbväxlingssystemet. Med detta kan de spiralformade backarna bytas ut inom en minut – genom att trycka på en knapp och med mycket hög repeterbarhet. När små inre fastspänningsdiametrar måste bearbetas finns den innovativa fastspänningsdornen där, en högprecisionslösning för fastspänning av små arbetsstycken. För att permanent och processäkert bevara de höga spännkrafterna på 100 kN resp. 180 kN – beroende på SBF-3:s storlek – optimerades kilstångsdriften, samt förbättrades smörjningssystemet. 

SBF-3 Ø 200 mm

SBF-3 Ø 315 mm

Översikt över den stationära 3-backschuckens alla fördelar
 • Bekvämt backsnabbväxlingssystem i SBF-3 minimerar både ställtider och ställkostnader
 • 3-backschucken imponerar med sin höga backväxlingsrepeterbarhet
 • Processäker fastspänning tack vare permanent höga spännkrafter på 100 kN resp. 180 kN
 • SBF-3 möjliggör flexibel fastspänning av små och stora arbetsstycken
 • Maximal driftsäkerhet, med
 • Funktionella delar som härdats och slipats på alla sidor för lång livslängd
 • Tillgänglig som SBF-3 Ø200 mm, samt SBF-3 Ø315 mm, i set med spännyckel, MNG- och PNG-kompatibel konsol, med en sats GBA-grundbackar och SB-H-stegbackar, samt sex skruvar för backarna.
 1. Kilstångsdrift ger utmärkta bearbetningsresultat
 2. Härdad och extremt styv stomme och därmed längre livstid vid högsta precision – även med högsta spännkraft
 3. Stort genomgångshål för bearbetning av alla vanliga stångmaterialdiametrar (tillval: utvidgning av genomgångshålet)
 4. Optimerat smörjningssystem för hög effektivitet
 5. Fästgänga för arbetsstyckesanslag resp. fäststjärnor
 6. Backsnabbväxlingssystem med individuell upplåsning av backarna, och därmed kortaste omställningstid
 7. Grundbackar med vinklade tänder (SFG)
 8. Låsmekanism ser till att grundbackens tänder griper in säkert i kilstångens tänder
 9. Låsstift för förpositionering av grundbacken
 10. Manövrering via sexkantskoppling och därmed lättare hantering
 11. Tryckknapp för backväxling för kortaste ställtider
 12. Indikeringsstift för visuell slagövervakning av den manuella chucken