BluFlex2 | Precisionsjusteringshuvud

Ännu bättre med nästa generation

Den andra, omarbetade versionen av systemet MicroKom BluFlex har – förutom oslagbar innovation och precision – även en modern OLED-display med hög kontrast och enastående enkel hantering.

 • μm-noggrann upplösning: 0,001 mm i diameter
 • Med bara en insexnyckel justerar och låser du finjusteringshuvudet radiellt
 • Modern OLED-display med hög kontrast direkt på finjusteringshuvudet
 • Displayen kan vridas 180°
 • Enkel hantering direkt via pekskärm
 • Extra Bluetooth® Low Energy-gränssnitt för enkel visning på en vanlig smarttelefon (från Android™ 4.4 respektive iOS® 10)
 • Högre varvtal med inbyggt obalanskompensering
 • Mycket fingraderad inställning för exakta skärdjup
 • Absolutmätsystem – vid varje inkoppling visas den absoluta och relativa positionen.
 • Universellt ABS®-gränssnitt
 • Lätt utbytbara batterier
 • Kompatibel 1:1 med befintliga systems variationsmöjligheter