Fullmax

Höga prestanda för universell användning

Vi erbjuder ett VHM-brotschprogram med höga prestanda, med produkter i lager både i huvudstorlekarna, med tolerans H7 samt i 1/100-storlekar. Programmet innehåller en universalbrotsch och specialiserade typer för bearbetning av rostfritt stål, aluminium, gjutgods och härdat stål upp till 65 HRC.

Kombinationen av kunnande och erfarenhet från den föregående serien har lett till en tydligt vidareutvecklad förskärsgeometri och maximala skärprestanda i olika material – även härdade material upp till 65 HRC. Den modifierade skärdelningen minskar också mängden vibrationsmärken och förbättrar spånbildningen. Den ändamålsenliga skärvätskan optimerar skärkylningen och leder effektivt bort spånen som uppstår. Den nya designen blir fulländad med en ny beläggning som passar för användning i olika material och ökar livslängden, exempelvis genom tydligt högre slitagetålighet.

Sammantaget bildar alla egenskaper och särdrag en serie produkter med erkänt hög precision, formstabilitet och ytkvalitet.

Individuellt konfigurerade mått kan levereras i diametrar från 3 till 20 mm. Dessutom lagerhålls de vanligaste storlekarna i diametrarna 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm. Olika avstämda varianter finns för bearbetning av bottenhål och genomgående hål.

Din fördel

  • Högsta prestanda för många olika material
  • Ny effektiv beläggning för universell användning
  • Optimerad geometri för höga skärprestanda
  • Minimala kostnader per borrhål tack vare höga skärvärden och livslängder
  • Tillgängliga i lager i H7 och storlekar på 1/100 mm