KUB Trigon

Flexibelt borrverktyg med hög precision

1977 var KUB Trigon världens första borrverktyg med vändskär och blev vägledande inom maskinell bearbetning. Vändskärets hörn på 84° och variabel radial inbyggnadsvinkel utjämnar normalkrafterna idealiskt.

Egenskaper

 • Små borrhålstoleranser – ner till IT 8
 • Möjlighet till mycket hög ytkvalitet
 • Bearbetning till slutligt mått så att ingen separat finbearbetning behövs
 • Flexibel användning tack vare många olika geometrier och beläggningar
 • Låga bearbetningskrafter som passar även vid instabila bearbetningsvillkor med effektsvaga maskiner
 • Låg löseggsbildning för spån på stödverktyget tack vare specialbeläggning
 • God centrering med anpassad skärgeometri
 • Kombiskaft som kan spännas fast i Weldon- och Whistle Notch-fästen

Användning

KUB Trigons borregenskaper passar särskilt bra för:

 • bearbetning med effektsvaga maskiner
 • bearbetning i labila förhållanden
 • borrning av hål med exakta mått

Din fördel

 • Möjlighet till mycket hög ytkvalitet
 • Bearbetning till slutligt mått utan separat finbearbetning
 • För roterande och fast användning
 • Minskade lagerkostnader och enkel hantering tack vare identiska inner- och
 • yttervändskär
 • Enastående pris-/prestandaförhållande

● = huvudanvändning, ○ = alternativ användning, - = inte möjligt

Borrdjup 2xD 3xD 4xD 5xD
Borrning genom korsande hål
Paketborrning
Borrning på ojämna ytor
Borrning - -
Borrning vid en kant
Borrning vid välvda ytor
Borrning på sneda ytor
Borrning vid en spetsiga konturer
Radborrning -
Borrning vid centrering eller profilering