WTX – Feed-borrbrotschar

Vår borrbrotsch med 3 effektiva skär

Uppborrning, borrning och brotschning till färdigt mått H7 i ett arbetsmoment Borrbrotschen WTX Feed BR klarar just det. Denna utveckling är vårt svar på de centrala kraven från bearbetningsbranschen. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och vidareutveckla tillverkningsprocesser med hänsyn till nya material och bearbetningsmetoder.

Vår mångåriga erfarenhet inom utveckling av högpresterande bearbetningsverktyg har utmynnat i en VHM-borrbrotsch som hittills är unik i sitt slag. Tre effektiva skäreggar förkortar arbetsprocessen väsentligt och förbättrar både precision och ytkvalitet.

Borrbrotschens egenskaper

 • Ökad cylindricitet och rundare borrhål
 • Betydligt smalare toleransfält för borrhålen
 • Bättre skärdata med tre effektiva skäreggar
 • Förbättrade centrerings-och positioneringsegenskaper
 • Universellt användbar borrbrotsch
 • Avsedd för stål- och gjutstålbearbetning
 • Lägre skärkrafter
 • Hög ytkvalitet kan uppnås

DPX14S – Dragonskin-beläggning:

+ TiAlN nanobeläggning
+ friktionskoefficient (torr, mot stål) = 0,35
+ maximal användningstemperatur: 1000 °C

 • Tre effektiva skäreggar ger ökad cylindricitet och rundare borrhål
 • Mycket hög slitstyrka tack vare den beprövade Dragonskin-beläggningen
 • Universellt verktyg med ny skärgeometri som till och med möjliggör lägre skärkraft

Borrtest i 42CRMOS4 – diameteravvikelse från uppmätt verktygs-Ø

Verktygsdiameter: DC = 8,00 mm (8H7-borrhål)

*Borrhål

vc m/min: 55
fz (mm/tand): 0,07

vc m/min: 55
fz (mm/tand): 0,09

vc m/min: 75
f (mm/tand): 0,07

vc m/min: 100
fz (mm/tand): 0,07

grå = borrbrotsch med två skär
röd = borrbrotsch med tre skär och 6 styrfaser

Ø lägre avvikelse på 0,013 mm