Borrar av fullhårdmetall – vilken beläggning för vilken uppgift?

Bearbetningsbranschens användare behöver arbeta med vitt skilda material, som i vissa fall är mycket speciella. Materialen skiljer sig åt vad gäller sammansättning, kvalitet, hårdhet och abrasionsförmåga. Dessa olika egenskaper beror på de varierande kraven inom bearbetning. Det är ännu viktigare att en lämplig beläggning väljs för det verktyg som passar. Bearbetningsverktyg med optimala beläggningar kan spela en avgörande roll och bidra till väsentligt bättre bearbetningsresultat.

Här kommer en översikt över vårt beläggningssortiment för VHM-borrar (borrar av fullhårdmetall):

Ti800

 • AlTiN-nanobeläggning
 • maximal användningstemperatur: 1100 °C

Ti700

 • TiAlN-flerskiktsbeläggning 
 • maximal användningstemperatur: 1100 °C

TiAlN

 • TiAlN-flerskiktsbeläggning
 • maximal användningstemperatur: 900 °C

TiB

 • TiB-enskiktsbeläggning 
 • specialanpassad för aluminiumbearbetning 
 • maximal användningstemperatur: 900 °C

TiSi

 • TiSi-flerskiktsbeläggning 
 • maximal användningstemperatur: 800 °C

Ti1050

 • Ti-flerskiktsbeläggning 
 • HV0,005 = 3300 
 • Friktionskoefficient (mot stål) = 0,3–0,5 
 • maximal användningstemperatur: 900 °C

Ti750

 • TiAlN-nanobeläggning 
 • maximal användningstemperatur: 1000 °C

DLC

 • Diamantliknande kolbeläggning 
 • särskilt avsedd för bearbetning av icke-järnmetaller 
 • maximal användningstemperatur: 400 °C

DPX74S

 • speciell TiAlN-nanobeläggning 
 • maximal användningstemperatur: 1000 °C

DPA54

 • speciell flerskiktsbeläggning 
 • hög hårdhet och värmebeständighet 
 • maximal användningstemperatur: 800 °C

DPX64S

 • TiAlN-enskiktsbeläggning 
 • fulländad för härdade material 
 • optimerad skikt- och ytstruktur 
 • maximal användningstemperatur: 800 °C

DPX14S

 • TiAlN-nanobeläggning 
 • Friktionskoefficient (torrt mot stål) = 0,35 
 • maximal användningstemperatur: 1000 °C

DPX64U

 • speciell TiAlN-enskiktsbeläggning 
 • fulländad för härdade material 
 • optimerad skikt- och ytstruktur 
 • maximal användningstemperatur: 800 °C

Monolayer: Tunn och slät enskiktsbeläggning 

Multilayer: Beläggningar med flera lager, mycket slitstarka, passar vid problem med nötande slitage

Nanolayer: Supertunn och mycket slät beläggning för mycket vassa skär – passar extra bra för aluminium och andra mjuka material

Upptäck vårt sortiment av belagda fullhårdmetallborrar