Excenterhylsor

De som använder roterande verktyg får ännu högre flexibilitet.
Med hjälp av excenterhylsorna kan du utan problem variera och justera borrdiametern ±0,3 mm.

Vi erbjuder två typer av excenterhylsor:
En som används med den nya vändskärsborrhållaren och en som används med en befintlig Weldonhållare.
Skillnaden ligger endast i utförandet för plats och läge för verktygshållarnas spännskruvar. Det finns fyra storlekar per typ som är anpassade till skaftdiametern hos MaxiDrill 900.

Excenterhylsa för verktygshållare vändskärsborr

Excenterhylsa för Weldonhållare

Vy från sidan | Vy uppifrån

Varje excenterhylsa har en graverad skala på framsidan och på kanterna så att användaren kan variera borrdiametern efter kravprofilen.

  1. Placera hylsan i rätt position och sätt in vändskärsborret.
  2. Ställ hylsan i nolläget. → ”0” ska ligga i linje med spännskruvarna på hållaren.
  3.  Dra åt hållarens spännskruvar.
  4.  Borra.
  5. Mät borrhålsdiametern.
  6. Lossa spännskruvarna.
  7. Korrigera borrhålsdiametern med hylsan. → Observera skalan på hylsan. Värdet ska ligga i nivå med klämskruvarna på hållaren.
  8. Dra åt spännskruvarna.
  9. Borra.