REAMAX TS – Monteringsanvisning & Bruksanvisning

Monteringsanvisning - REAMAX TS

När brotschhuvudet (1) avlägsnas, trycks det ur sitt läge av spännbackarna (2) och kan då enkelt lossas från hållaren: Öppna spännbackarna (2) med nyckeln (3), men lossa dem inte helt, och ta bort brotschhuvudet (1).

Öppna spännbackarna (2) med nyckeln (3), men lossa dem inte helt, och sätt i brotschhuvudet (1).

Lås spännbackarna (2) med nyckeln (3), observera det rekommenderade åtdragningsmomentet. När brotschhuvudet (1) ska sättas in skjuts det i rätt läge när spännbackarna (2) låses.

Justering för förslitningskompensation: De minsta håltoleranserna upp till IT 4 fås genom justering med insexnyckeln (4).

Rengör konisk hållare/plan kontaktyta → fettfri.
Skruva fast åtdragningsskruven (5) i brotschhuvudet och med gaffelnyckeln (6)

Bruksanvisning - REAMAX TS

Justera hållaren DAH Zero

Det rekommenderas att verktyget används för radiell justering på max. 20 µm.

 1. Lossa alla inställningsskruvar och förspänn med 1 Nm (nya verktyg levereras så).
 2. Placera en mätklocka med µm-visning på lynetten.
 3. Identifiera stället med det största rotationsfelet med mätklockan genom att vrida verktyget.
 4. Ställ in motsvarande inställningsskruv med insexnyckeln medurs (1) tills halva rotationsfelet är korrigerat. Överspänn ca 5 µm.
 5. Lossa inställningsskruven (2) på andra sidan lika mycket som den första skruven överspändes.
 6. Ställ in alla 4 inställningsskruvar tills rotationen är < 2 µm.

Observera:

 • rotationen måste kontrolleras och eventuellt justeras på nytt vid byte av hållare, ändrade användningsförhållanden, efter varje justering för förslitningskompensation och innan varje idrifttagning med hjälp av inställningsstegen 1 till 6
 • Inställningsskruvarna ska alltid vara åtdragna med minst 1 Nm under användning 
 • det maximala justeringsmomentet är 4,5 Nm

Observera!

 • Ojämn delning av vinkel!
 • 2 skär ligger i 180° = mätpunkter
 • Mät diametern längst fram på skäret (p.g.a. konicitet, se bild)