Tips och råd mot slitage eller problem med fullhårdmetallborrar (VHM-borrar)

Allt högre krav ställs på bearbetningsverktyg – bland annat borrar fullhårdmetall – under bearbetningen. Därför uppstår också oftare slitage och andra problem. Om du får problem vid bearbetning med VHM-borrar kan du ta hjälp av dessa tips och råd:

 • Löseggsbildning 
 • Urflisning
 • Kraftigt fasslitage
 • Urflisning av huvudskär
 • Rundfasslitage
 • Repor på verktygskroppen
 • Kraftigt slitage på tvärskäret
 • Urflisning på övergång, urspetsning och huvudskär
 • Plastisk deformation av skäreggen
 • Dålig ytkvalitet
 • Kraftig gradbildning vid borrets utgång

Löseggsbildning

En vanlig orsak till löseggsbildning är alltför låga skärhastigheter, alltför stor huvudskärsavverkning eller blanka eggar. Prova med dessa saker om du får problem med löseggsbildning:

 • Ökaskärhastigheten
 • Minska skäret
 • Välj verktyg med beläggning

Urflisning

Instabila förhållanden, stora rundgångsfel eller avbrutna snitt kan orsaka urflisning. Prova med följande om du får problem med urflisning:

 • Ändra spänningen
 • Optimera rundgången
 • Minska matningen

Kraftigt fasslitage

För höga skärhastigheter, för små matningar eller för små släppningsvinklar kan orsaka kraftigt fasslitage. För lägre fasslitage rekommenderar vi

 • lägre skärhastighet
 • högre matning
 • större släppningsvinkel

Urflisning av huvudskär

Urflisning uppstår ofta på huvudskäret vid instabila förhållanden, om snittet är avbrutet eller om den största slitagebredden överskrids. Det kan också bero på att fel verktygstyp har valts. Försök med följande:

 • Stabilare fastspänning av arbetsstycke och verktyg
 • Minska matningen
 • Optimera verktyget
 • Byt verktyg oftare

Rundfasslitage

Instabila förhållanden, alltför stora rundgångsfel eller för få byten kan orsaka rundfasslitage. Men ofta beror det också på fel eller alltför tunn emulsion. Om du får problem med rundfasslitage kan du försöka med följande:

 • Stabilare fastspänning av arbetsstycke och verktyg
 • Rundgångskontroll
 • Byt oftare
 • Använd fetare emulsion eller olja 

Repor på verktygskroppen

Repor på verktygskroppen beror ofta på instabila förhållanden, alltför stora rundgångsfel eller avbrutna snitt. Problemet uppstår oftare på nötande material. Följande åtgärder kan hjälpa:

 • Ändra spänningen
 • Korrigera rundgången
 • Minska matningen
 • Använd fetare emulsion eller olja 

Kraftigt slitage på tvärskäret

Kraftigt slitage på tvärskäret kan bero på alltför låg skärhastighet, för hög matning eller alltför stor huvudskärsavverkning. Dessa saker kan eliminera problemen:

 • Öka skärhastigheten
 • Minska matningen
 • Skäroptimering – välj en annan geometri

Urflisning på övergång, urspetsning och huvudskär

Om du måste kämpa med urflisning på övergången, urspetsningen eller huvudskäret kan det bero på alltför liten släppningsvinkel, alltför stor huvudskärsavverkning eller att du valt fel verktyg. Försök med följande:

 • Öka släppningsvinkeln
 • Skäroptimering
 • Välj ett annat verktyg

Plastisk deformation av skäreggen

Alltför höga skärhastigheter, för tunn emulsion, felaktig eller ingen eggavverkning kan leda till att eggens hörn deformeras plastiskt. Följande saker kan minska problemen med deformering av egghörnen:

 • Minska skärhastigheten
 • Använd mer skärvätska
 • Korrigera hörnavverkningen

Dålig ytkvalitet

Dålig ytkvalitet beror ofta på alltför stora rundgångsfel, bristfällig kylning eller instabila förhållanden. Följande kan optimera ytans kvalitet:

 • Rundgångskontroll
 • Använd mer emulsion
 • Ändra spänningen

Kraftig gradbildning vid borrets utgång

Kraftig gradbildning vid borrets utgång kan uppstå om matningen är för hög eller huvudskärsavverkningen är för stor. Försök med följande:

 • Minska matningen
 • Minska skäret

Behöver du hjälp att välja rätt verktyg eller skapa perfekta användningsvillkor?

Våra applikationstekniker har många års praktisk erfarenhet och hjälper dig gärna. Kontakta oss.

I onlinebutiken hittar du perfekta fullhårdmetallborrar för alla arbetsuppgifter – dygnet runt.