Svarvverktyg och vändskär för bearbetning

Vändskärsverktyg svarvning

Du kan lita på vårt vändskärsprogram. Varje vändskär är specialiserad inom sitt område, och det gäller särskilt produkterna med Dragonskin-beläggning. Stål, rostfritt stål, värmebeständiga legeringar eller gjutgods gör detsamma. Med våra Dragonskin-varianter får du alltid bästa livslängd. Och med verktygshållarna XpressClamp och IsoClamp får du garanterat högsta stabilitet och processäkerhet.

EcoCut & Profilemaster

Borrning i solitt material, svarvning och stickning med ett system
EcoCut och ProfileMaster är multifunktionella verktygssystem för svarvning. EcoCut – multitalangen bland bearbetningsverktygen – minskar dina investeringskostnader eftersom du bara behöver ett verktyg för borrning i solitt material samt svarvning. Slipp tidsödande verktygsbyten, minska programmeringsarbetet och öka omsättningen. ProfileMaster går ett steg längre: Det ger också möjlighet till precisa insticksoperationer.

Stickverktyg

Stickverktygen ger dig full kontroll – även vid besvärliga stickarbeten med okontrollerad spåning eller hög värmeutveckling. Perfekt komplement: fastspänningssystemet MonoClamp för enskilda verktyg och ModularClamp för moduler. System SX har utvecklats för de allra högsta kraven vid stickåtgärder och längdsvarvning: Det är utformat med hjälp av FEM-simulering och kombinerar hög stabilitet med optimerad kraftfördelning.

Miniatyrsvarvverktyg

Effektivitet med millimeterprecision?
Bearbeta små arbetsstycken lönsamt – det blir möjligt med våra verktyg. Miniatyrsvarvverktygen UltraMini och MiniCut passar för svarvning av arbetsstycken med diametrar från 0,5 respektive 8,0 mm. Typanvändningen är bearbetning av mycket exakta konturer på små delar med vassa skär. SlotCut ger möjlighet till spårhyvling i svarvar utan extra bearbetning med andra maskiner. Och CWX500 passar som universell beläggning för alla material.