HEULE utvecklar och producerar lösningar för bearbetning av fram och baksida.
Kundens kostnad per detalj reduceras genom att grada båda sidorna i ett enda arbetsmoment och genom att öka tillförlitligheten i processen. För optimerad produktivitet erbjuder HEULE även applikationsspecifika verktyg, förutom standardsortimentet.

Alla HEULE:s gradverktyg gradar jämna och ojämna hålkanter, fram- och baksida i ett enda arbetsmoment. Verktygen avlägsnar grader och skär en radieformad kant – utan att ämnet behöver vändas eller spindeln stoppas. Verktygen säkerställer en robust och tillförlitlig process tack vare den intuitiva verktygsdesignen och säker hantering. HEULE erbjuder standardverktyg för gradning och kundspecifika lösningar för olika applikationer.

COFA

Från hål Ø 2,0 mm: Enhetlig gradning av jämna och ojämna hålkanter, fram- och baksida i ett enda arbetsmoment.

DL2

Hål Ø 1,0 mm till Ø 2,1 mm: Enhetlig gradning av jämna och ojämna hålkanter, fram- och baksida i ett enda arbetsmoment.

X-BORES

Skräddarsydda lösningar för automatiserad gradning av korsande hål.

Alla HEULE:s fasverktyg möjliggör effektiv fasning av fram och baksida i ett enda arbetsmoment. Det avlägsnar grader och fasar kanterna utan att ämnet behöver vändas eller spindeln stoppas. Verktygssystemet har utvecklats för att klara av stora batchstorlekar. HEULE erbjuder standardverktyg för fasning och kundspecifika lösningar för olika applikationer.

SNAP

Effektiv fasning av fram och baksida i ett enda arbetsmoment med enkelt byte av skär och enkel verktygshantering.

DEFA

Fasverktyg med dubbla skär och justerbar fasdiameter – för svårarbetade ämnen eller stora grader. 

HEULE:s försänkningsverktyg bearbetar fram och / eller baksidan av hålet utan att vända på ämnet – SOLO-verktyget kan till och med bearbeta båda sidorna i ett enda arbetsmoment. Möjliga applikationer är cylindrisk försänkning, planförsänkning och vibrationsfri konisk försänkning. HEULE erbjuder standardverktyg för försänkning och kundspecifika lösningar för olika applikationer. 

BSF

Effektivt verktyg för planförsänkning på detaljens baksida upp till 2,3 x håldiameter.

SOLO

Planings- och försänkningsverktyg för fram och baksida i ett enda arbetsmoment. 

GH-K

Vibrationsfri konisk försänkning av stora diametrar med ett enda verktyg.