Artikelnr: 52510...
CircularLine – Pinnfräs med hörnradie

Artikelbeskrivning

Beskrivning:
Spånbrytare 0,9 x DC
Typ långt skärdjup: 3 x DC
Typ extralångt skärdjup: 4 x DC

Tekniska data

Antal perifera skäreggar i ingrepp ​ ZEFP
5