Artikelnr: 53586...
CircularLine – Pinnfräs med hörnradie

Artikelbeskrivning

Beskrivning:
Spånbrytare 0,9 x DC
Skärdjup: 2 x DC

Tekniska data

Antal perifera skäreggar i ingrepp ​ ZEFP
6