Artikelnr: 53591...
CircularLine – Pinnfräs

Artikelbeskrivning

Beskrivning:
Spånbrytare 1,8 x DC
53 590 ... Skärdjup: 3 x DC
53 591 ... Skärdjup: 4 x DC

Tekniska data

Antal perifera skäreggar i ingrepp ​ ZEFP
4