Artikelnr: 53594...
CircularLine – Pinnfräs med hörnradie

Artikelbeskrivning

Beskrivning:
Spånbrytare 1,8 x DC
Skärdjup: 3 x DC

Tekniska data

Antal perifera skäreggar i ingrepp ​ ZEFP
4