Artikelnr: 53596...
CircularLine – Pinnfräs med hörnradie

Artikelbeskrivning

Beskrivning:
Spånbrytare 0,9 x DC
Skärdjup: 3 x DC

Tekniska data

Antal perifera skäreggar i ingrepp ​ ZEFP
6