Artikelnr: 70263...
DCGT

Tekniska data

Antal vändskärs möjligheter / NOI
2
Spånbrytare (Ceratizit) / CBMD
-25Q
Beläggningsnamn / Sort (Ceratizit) / COATN
CTPX710 ISO_COATN.ctpx710