Artikelnr: 70270...
SCGT

Tekniska data

Antal vändskärs möjligheter / NOI
4
Spånbrytare (Ceratizit) / CBMD
-27
Beläggningsnamn / Sort (Ceratizit) / COATN
CTPX715 ISO_COATN.ctpx715