Artikelnr: 70276...
TCGT

Tekniska data

Antal vändskärs möjligheter / NOI
3
Spånbrytare (Ceratizit) / CBMD
-27
Beläggningsnamn / Sort (Ceratizit) / COATN
CTPX715 ISO_COATN.ctpx715