Artikelnr: 70283...
SCGT

Tekniska data

Antal vändskärs möjligheter / NOI
4
Spånbrytare (Ceratizit) / CBMD
-25P
Beläggningsnamn / Sort (Ceratizit) / COATN
CTPX710 ISO_COATN.ctpx710