Artikelnr: 75009...
VNMG

Tekniska data

Antal vändskärs möjligheter / NOI
4
Spånbrytare (Ceratizit) / CBMD
-M34
Beläggningsnamn / Sort (Ceratizit) / COATN
CTPX710 ISO_COATN.ctpx710