Artikelnr: 76255...
VCET

Tekniska data

Antal vändskärs möjligheter / NOI
2
Spånbrytare (Ceratizit) / CBMD
-F05
Beläggningsnamn / Sort (Ceratizit) / COATN
CTPX710 ISO_COATN.ctpx710