Självgodhet – ett främmande ord för våra medarbetare

Utmaningen: nöj dig aldrig med det du har uppnått.

Vi och våra medarbetare arbetar ständigt för ditt bästa och för att du ska bli nöjd. Och vårt kompromisslösa och heltäckande ledningssystem är utvecklat med kundernas bästa i fokus. Kvalitetssäkring och miljöskydd är sedan många år grundläggande delar av alla våra arbetsprocesser. Förutom allmänna krav från marknaden uppfyller vårt ledningssystem idag kraven i DIN EN ISO 9001:2015 samt ytterligare krav inom miljöskydd, arbetssäkerhet, arbetsskydd och dataskydd.

Aktuella certifikat för våra filialer finns på CERATIZIT-Groups hemsida.