Verktygslösningar

Specialverktyg och Semi-standardverktyg

Vi implementerar standardverktyg och utvecklar specialverktyg eller kompletta verktygspaket med er. 

Recessingverktyg

För exakt och effektiv bearbetning av komplexa konturer på icke rotationssymmetriska komponenter.

Övervakning av verktyg och processer: ToolScope

Övervaknings- och kontrollsystemet registrerar och visualiserar kontinuerligt maskinens signaler under tillverkningsprocessen. 

CERAsmart – Digitala bearbetningslösningar

Under beteckningen CERAsmart samlar vi alla CERATIZITs digitala lösningar för att optimera processerna längs hela produktionskedjan.

Bearbetningskunskap

Vi erbjuder dig rätt verktyg för varje bearbetningsoperation. Låt följande sidor övertyga dig om våra verktyg.

Projektering

Vi förverkligar dina tillämpningsspecifika projektmål från rådgivning till framgångsrikt avslut.

Beläggningsteknik - Dragonskin

Den perfekta kombinationen av toppmoderna, högpresterande substrat och den senaste beläggningsstrukturen möjliggör höga skärhastigheter och ökad processäkerhet.

Gratis nedladdning av CAD-data

För produkterna i vårt standardsortiment finns skärdata, 2D- och 3D-modeller tillgängliga för nedladdning i webbutiken efter registrering på respektive artikelsida.

Kvalitetsgaranti

Som en del av CERATIZIT-gruppen har vi exklusiv råmaterialtäckning, enorma resurser och behärskar hela processkedjan: Från gruvan via pulverframställning, formning och sintring till sluthantering, ytförädling och återvinning – hela tiden med garanterat högsta kvalitet för kunderna.

Innovativ utformning

TEAM CUTTING TOOLS använder futuristiska tekniker, exempelvis den högpresterande Dragonskin-beläggningstekniken, för bästa slitageskydd och upp till 80 procent högre prestanda. Intelligent och kundorienterad digitalisering samt sensor-, övervaknings- och assistanssystem bidrar alla till hög och tillförlitlig processoptimering.