Platforma znanja

Trohoidalno struženje s sistemom CAM za obdelavo materialov, ki se težko obdelujejo in duktilnih materialov

Daljša življenjska doba, krajši čas obdelave, večja procesna varnost – to so tipične zahteve za sodobno struženje. To namreč za proizvajalce na koncu pomeni večjo ekonomičnost in pri nejasnih izidih odločilno konkurenčno prednost. Vendar zlasti pri kovinah s težavno obdelavo in duktilnih materialih obračalne rezalne ploščice pri konvencionalnem struženju hitro dosežejo svoje omejitve. In takrat postane zanimivo trohoidalno struženje s programsko opremo CAM.

Kaj je trohoidalno struženje?

Trohoidalno rezkanje je na področju strojne obdelave poznano že vrsto let in doživlja zahvaljujoč najsodobnejšim obdelovalnim centrom v povezavi s sistemom CAM pravi comeback. Drugače je pri obdelavi s struženjem. Tam se dinamični postopek komaj uporablja, kar je predvsem posledica pomanjkanja programske opreme CAM. Podjetju za razvoj CAM-programske opreme OpenMind je s hyperMILL in MAXX Machining uveljavljeni koncept trohoidalnega rezkanja zdaj uspelo prenesti tudi na grobo obdelavo vseh vrst obdelovancev in razviti trohoidalno struženje s programiranjem CAM. Tipična področja uporabe so pri tem groba obdelava pri struženju ter radialno in aksialno zarezovanje.

Prednosti trohoidalnega struženja s sistemom CAM v primerjavi s konvencionalnim struženjem

Kombinacija najnovejše programske opreme CAM in zmogljivih orodij ponuja pri kovinah s težavno obdelavo številne prednosti v primerjavi s konvencionalnim struženjem, na primer: 

  • krajši časi ciklov,
  • optimizirane povezave,
  • tekoči gibi stroja,
  • daljša življenjska doba,
  • večja procesna varnost,
  • manjša obraba.

Krajši časi ciklov zahvaljujoč optimiziranim povezavam in bolj tekočim gibom stroja

Trohoidalno struženje s sistemom CAM omogoča popolnoma nove razsežnosti. Kar je bilo s konvencionalnim struženjem komaj ali težko dosegljivo, je s sistemom CAM mogoče skoraj brez težav. Zahvaljujoč okrogli obračalni ploščici se lahko orodje zdaj namesto samo v eni smeri tekoče pomika sem ter tja. To omogoča do 50-odstotni prihranek časa pri grobi obdelavi, pri zarezovalnem struženju pa celo do 70-odstotni prihranek časa.

Pametno programiranje omogoča bistveno večje podajanje in višje rezalne hitrosti kot pri konvencionalnem struženju, s čemer se časi ciklov pri trohoidalnem struženju zelo skrajšajo.

Večja procesna varnost, manjša obraba in daljša življenjska doba z nesunkovitim vstopom in izstopom orodja

Ena od največjih težav pri konvencionalnem struženju duktilnih materialov in materialov s težavno strojno obdelavo je sunkovita obremenitev orodja, katere posledica je velika obraba in kratka življenjska doba orodja. Trohoidalno struženje s sistemom CAM nasprotno omogoča nesunkovit vstop in izstop orodja v obdelovanec oziroma iz njega. Poseben način pogrezanja rezalne ploščice v material ne obremenjuje orodja ter omogoča bistveno daljšo življenjsko dobo in manjšo obrabo orodja, kar vodi do bistveno večje ekonomičnosti struženja.

Za katere materiale je primerno trohoidalno struženje?

Z nesunkovitim vstopom in izstopom orodja pri postopku strojne obdelave prinaša trohoidalno struženje prednosti za vsako skupino materialov. Največje prednosti omogoča pri strojni obdelavi materialov, ki jih je mogoče s konvencionalnim struženjem le težko obdelati. Zraven spadajo duktilni materiali in materiali s težavno strojno obdelavo, kot so nerjavna jekla ter zlitine na osnovi niklja ali titana.

Trohoidalno struženje materialov s težavno obdelavo

Materiali, kot so nerjavna in visokotemperaturno odporna jekla ter zlitine na osnovi niklja ali titana, postavljajo orodja pogosto pred posebej velike izzive. Zaradi posebne strukture teh materialov delujejo ti abrazivno in pri postopku strojne obdelave posebej močno obremenjujejo rezila orodja, kar vodi do velike obrabe in posledično do hitrega izgorevanja rezilnega roba.

Trohoidalno struženje duktilnih materialov (npr. kovanih delov z dolgimi odrezki)

Pri duktilnih materialih gre pogosto za predhodno kovane dele, ki jih je zaradi njihove mehkobe in žilavosti pogosto težko strojno obdelovati. Pri tem so posebej problematični dolgi odrezki, ki se ovijejo okoli orodja. Zaradi trohoidalnega struženja s hyperMILL in MAXX Machining so mogoči bistveno krajši hodi, kar vodi do krajših odrezkov in posledično višje procesne varnosti.

Pogoji za trohoidalno struženje

Program CAM se lahko teoretično uporablja na vsaki konvencionalni stružnici in je izjemno primeren tudi za stroje z manjšo močjo. Dodatni stroški za nabavo stroja torej niso potrebni. Potrebna je edino programska rešitev MAXX Machining znamke HyperMill.

Katera orodja so potrebna za trohoidalno struženje?

Za trohoidalno struženje s programom CAM je priporočljiv sistem z lomilcem odrezkov M3 in primernimi okroglimi obračalnimi ploščicami:

  • Sistem GX24 z lomilcem odrezkov M3
  • Okrogle obračalne ploščice RCMT/RCGT