Toolscope monitort en documenteert de productie van onderdelen van motorturbines

Om de veiligheid in de juchtvaartindustrie naadloos te waarborgen, moeten productieprocessen aan talrijke strenge normen voldoen. Om de handmatige handelingen bij het documenteren van zijn productie te verminderen, doet een toeleverancier uit de luchtvaartindustrie beroep op ons assistentiesysteem ToolScope – voor een extra aan tijdsbesparing en proceszekerheid!

De normen voor de vliegtuigbouw en zijn componenten zijn extreem streng en dienen zowel naadloos gevolgd als gedocumenteerd te worden. „Een toeleverancier, die deze horden succesvol heeft genomen en die tot de vaste leverancierskern in de luchtvaartindustrie behoort, wilde de enorme handmatige taak bij het controleren en documenteren reduceren. Daarom zocht hij naar een proces monitoring systeem, dat ook aan de luchtvaartnormen GEP11TF12 en MTV548-4 voldoet. De oplossing komt in de vorm van onze ToolScope”, aldus Marc Rottschäfer, Sales & Application Lead/Digital Solutions bij CERATIZIT.

Controle in ‘real time’ beschermt werkstuk en machine

Deze toeleverancier produceert onder andere compressorwielen voor motorturbines, de zogenaamde Blisks uit de nikkel-chroomlegering Inconel® 718. „Om dure fouten in het productieproces te vermijden, is een betrouwbare monitoring in ‚real time‘ met ToolScope een belangrijke kwaliteitsfactor. Het systeem waarschuwt bij een voortijdige gereedschapslijtage of zelfs breuk en beschermt hiermee zowel machine als werkstuk”, weet Marc Rottschäfer. 

Maar eerst moeten alle bewerkingscentra, welke voor de Blisk productie gebruikt worden, uitgerust worden met de CERATIZIT ToolScope, evenals dezelfde sensoren voor de koelmiddel monitoring. De uitdaging daarbij: De machines dateerden uit de jaren 2007 tot 2020 en hadden onderling verschillende sturingen en software versie. Desondanks lukte het om alle machine met hetzelfde bedieningsplatform voor ToolScope te integreren. De gebruiker is tevreden: Elke machine kan inzake monitoring op dezelfde manier worden bediend.

ToolScope hardware met directe machine verbinding
Blisk voor motorturbines: De boringen worden met ToolScope gemonitord.

ToolScope module voor de digitale documentatie

ToolScope bestaat uit verschillende, met elkaar combineerbare modules, die afzonderlijke monitoring taken vervullen. „Voor onze klant was het belangrijk om gereedschapsbreuk tijdig vast te stellen en daardoor gevolgschade aan gereedschap, werkstuk en machine te beperken. Daarom gebruiken wij de module TS-PM (Procesmonitoring), dat zelfs onbemande productie mogelijk maakt door de 100% controle van de werkstukken“, aldus Mar Rottschäfer. Het werd uitgebreid om aan de luchtvaartnormen GEP11TF12 en MTV548-4 te voldoen. In dit geval worden de draaimomenten van spil en voedingsas, het spiltoerental en koelmiddeldruk en -debiet gemonitord.

Een hulp bij het monitoren en de documentatie in ‘real time’ van kritische processen is de module TS-QRep (Kwaliteitsdocumentatie). „Om de hoge standaarden in de luchtvaart te verzekeren, moet de toeleverancier een sluitende kwaliteitsdocumentatie kunnen voorleggen. De TS-QRep-module slaat bijvoorbeeld een PDF bestand op als kwaliteitsbewijs, genereert een procesbeeld en slaat procesinformatie als serienummer, gereedschapsnummer en tijdsstempel op. Bovendien wordt gedocumenteerd, dat de gedefinieerde procesgrenzen ook nauwgezet aangehouden worden”, zegt Marc Rottschäfer

TS-Connect (Netwerkfuncties) maakt het mogelijk om ToolScope met het bedrijfsnetwerk te verbinden en via Netwerk-Push functie een automatische overdracht van de gegenereerde procesdata en PDF’s, direct op de klantenserver te verwezenlijken. De IT afdeling van de klant kan aansluitend een backup van de data naar eigen specifieke behoeftes aanleggen. 

Complex en toch zo gemakkelijk

Opdat de bliskproductie voor de eindklant nog transparanter wordt, kan de machine operator het serienummer van het te produceren werkstuk ingeven, waardoor de gegenereerde documentatie, naast de door de luchtvaartnormen vereiste parameters, ook het serienummer van het werkstuk alsook het gereedschapsnummer bevat. De documentatie wordt gesorteerd en opgeslagen volgens serienummer van het werkstuk en kan indien nodig eenvoudig aan de eindklant voorgelegd worden. Het volledig automatiseren is mogelijk met behulp van barcode scanners of wanneer de data reeds in de sturing werd opgeslagen.

Met de hulp van verschillende ToolScope modules zijn ook complexe documentatie opgaven, zoals in de luchtvaartindustrie, mogelijk – en bovendien in een fractie van de tijd.

Geautomatiseerd, het werkt!

CERATIZIT heeft met ToolScope het werk van de toeleverancier enorm verlicht: Waar het vroeger een omslachtige en vervelende taak was om handmatig de documentatie uit het systeem te krijgen, gebeurt nu automatisch – en daarmee in een fractie van de tijd. „Eveneens een belangrijk en kwaliteitsbevorderend aspect van ToolScope: Het systeem beschermt de dure werkstukken en machines, omdat het tijdig waarschuwt voor gereedschapbreuk, en indien nodig het proces stopt. Hiermee wordt de Blisk-productie voor de eindklant nog transparanter – en wordt het vliegen nog een heel stuk veiliger!”, resumeert Marc Rottschäfer.