MonsterMill FRP & FRP CR - TK fréza pro obrábění plastů vyztužených uhlíkovými vlákny

V období rostoucího povědomí o problematice energie, energetických úspor a efektivního využívání energie získává segment odlehčených materiálů stále větší význam. Kompozitní materiály získávají neuvěřitelně rychle stále větší podíly na trhu.

Vynikající vlastnosti používaných materiálů ovšem kladou i zvýšené požadavky na výrobce precizních nástrojů. Extrémní pevnost a komplexní struktura materiálů představují novou výzvu pro obráběcí nástroje: v důsledku vysokých abrazivních schopností činí trvanlivost nástroje při konvenčním frézování pouze několik metrů.

Na základě tohoto požadavku vznikl program fréz MonsterMill FRP určených pro obrábění plastů s inovativní geometrií vyztužených uhlíkovými vlákny, a to za účelem dosažení optimální procesní bezpečnosti, kvality řezu a řezného výkonu.

MonsterMill FRP: TK fréza se speciálním diamantovým povlakem pro obrábění plastů vyztužených uhlíkovými vlákny

Jemné lamače třísky frézy MonsterMill FRP umocňují tichý chod při obrábění a tím i kvalitu obrobků. Spolehlivé odvádění vznikajícího prachu zajišťují velké drážky. Tím se umožní dosažení optimální procesní teploty, čímž se zabrání nedostatkům, které představuje například rozmazávání třísek na řezné hraně. Speciální diamantový povlak garantuje dlouhou životnost nástrojů i přesto, že jsou plasty vyztužené uhlíkovými vlákny velmi abrazivní.

 • Levá šroubovice: Tlačný řez pro snížení delaminace na horní straně obrobku
 • bez šroubovice: neutrální řez
 • Pravá šroubovice: Tažný řez pro snížení delaminace na spodní straně obrobku 

Díky čtyřem čelním břitům lze realizovat frézování kapes prostřednictvím šikmého, popř. cirkulárního utápění.

Levá šroubovice

bez šroubovice

Pravá šroubovice

MonsterMill FRP CR: TK frézy se speciálním diamantovým povlakem a kompresní oblastí, která je nezávislá na délce, pro obrábění plastů vyztužených uhlíkovými vlákny

Patentovaná geometrie frézy MonsterMill FRP CR garantuje kompresi v délce celého řezu (kompresní oblast nezávislá na délce).

Slouží pro:

 • snížení delaminace
 • zabránění přesahu vláken
 • prodloužení životnosti
 • několikanásobné používání
 • optimální kvalitu řezu díky velkým drážkám pro odvádění třísek a jejich preciznímu odvádění
 • jednodušší a efektivnější programování stroje

V nabídce ve dvou variantách:

 • Dva čelní břity (jemné ozubení) pro šikmé, popř. cirkulární utápění
 • Jeden čelní břit (hrubé ozubení) pro šikmé, popř. cirkulární utápění

jemné ozubení se dvěma čelními břity

hrubé ozubení s jedním čelním břitem

MonsterMill FRP CR: Komprese nezávislá na délce

Čisté řezné hrany ve všech směrech vláken

Díky jedinečné geometrii s rovnoměrně uspořádanými levořeznými a pravořeznými břity na každém řezném prvku a s tím související kompresí vláken v celé délce břitu dochází k čistému dělení vláken ve všech směrech, aniž by se přitom poškodil obrobek.

Maximální využití délky břitu

V závislosti na tloušťce obrobku a přípravku lze naši frézu MonsterMill FRP CR používat několikanásobně. Tím docílíte nejoptimálnějšího využití jednotlivého nástroje.

Příklad: v závislosti na tloušťce obrobku a přípravku!

Prodloužení životnosti díky oscilaci

V závislosti na tloušťce obrobku a jeho tvaru lze podstatně prodloužit životnost frézy FRP CR. Kompresní oblast závislá na délce umožňuje oscilování a pomáhá tak odvádět prach i při chlazení břitů. Je to velká výhoda oproti routerům běžně nabízeným na trhu, u nichž je kompresní oblast fixně stanovená. 

Fáze ochlazování břitů prostřednictvím oscilování

Nižší náročnost na programování na Vašem obráběcím centru

Ušetřete náklady i čas při programování oproti tradičním frézám, které disponují pouze jednou kompresní oblastí:

V případě tvarovaných obrobků nemusíte díky naší patentované kompresní geometrii nezávislé na délce vyrovnávat frézu dle obrobku.

S výhodami frézy MonsterMill FRP CR se můžete seznámit na našem produktovém videu:

Optimální výběr produktu

● = vhodný, ○ = vhodný s výhradou

Použití FRP FRP CR jemná FRP CR hrubá
snížení delaminace
snížení přesahu vláken
optimalizace životnosti
Tenkostěnné obrobky
(tloušťka materiálu < 0,5 x d)
Silnostěnné obrobky
(tloušťka materiálu = 0,5 – 1,0 x d)
Velmi silnostěnné obrobky
(tloušťka materiálu = 1,0 – 1,5 x d)
⚠️ Doporučení pro optimální použití se mohou od těchto údajů lišit v závislosti na obrábění a způsobu používání.
Kontaktujte prosím Vašeho kompetentního aplikačního technika a požádejte jej o optimální doporučení pro Vaše konkrétní obrábění.

Objevte nyní náš sortiment!

Potřebujete pro Vaše obrábění speciální rozměry?

Pokud pro příslušný způsob obrábění nenaleznete v našem produktovém portfoliu vhodné provedení, pak se můžete samozřejmě s důvěrou obrátit na náš tým, který Vám rád poskytne speciální řešení!

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem nebo se spojte přímo s Vaším kompetentním aplikačním technikem. Budeme rádi, když se na nás obrátíte!

Doporučení pro používání frézy MonsterMill FRP / CR

MonsterMill FRP · s přímou drážkou, levá a pravá šroubovice · nesousledné frézování 

vc [m/min] ae max. ap max. fz [mm]
200 1,0 x d 1,0 x d Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
0,018 0,022 0,025 0,03

MonsterMill FRP CR · jemné ozubení · nesousledné frézování 

vc [m/min] ae max. ap max. fz [mm/ot.]
200 1,0 x d 1,0 x d Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
0,125 0,15 0,175 0,2

MonsterMill FRP CR · hrubé ozubení · nesousledné frézování 

vc [m/min] ae max. ap max. fz [mm/ot.]
200 1,0 x d 1,5 x d Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
0,1 0,12 0,14 0,16
⚠️ Doporučení pro optimální použití se mohou od těchto údajů lišit v závislosti na obrábění a způsobu používání.
Kontaktujte prosím Vašeho kompetentního aplikačního technika a požádejte jej o optimální doporučení pro Vaše konkrétní obrábění.